Yecüc mecüc bütün kutsal kitaplarda geçen ve kıyamet zamanına yakın bir zamanda dünyayı istila ederek insan ırkını yok etmeye çalışacak lanetli kavimlerdir. Bu kavimler nüfus bakımından oldukça fazladır ve rivayet edilir ki bu kavimler bir gölden su içmeye kalksa göldeki su tamamen biter ve göl kurur. Kuran-ı Kerim'de dahil olmak üzere bütün dini kitapların ortak yönü de Yecüc ve Mecüc'den bahsetmeleridir. Peygamber efendimiz de kıyametle ilgili hadislerinde bu kavimlerden de sıklıkla bahsetmektedir.

YECÜC VE MECÜC NASIL VARLIKLARDIR

İslam alimleri ve bir çok dinin temel görüşü kısa boylu, yassı yüzlü, gözleri küçük ama kulakları çok büyük varlıklar olduklarıdır. Bir rivayete göre kulakları öyle büyüktür ki uyumak istediklerinde kulaklarının birini yastık diğerini yorgan olarak kullanırlar. Hamile kaldıkları zaman yaklaşık bin çocuk doğurdukları ve önlerine çıkan her şeyi yedikleri görüşü de hakimdir.

YECÜC VE MECÜC DÜNYAYA NASIL GELECEK

Yecüc ve Mecüc kavimleri yatatıldıklarından beri dünyamızda bulunmaktadır. Zülkarneyn Aleyhisselam zamanına kadar insanlarla birlikte yaşayan bu kavimler sürekli bozgunculuk yapmakta ve huzur bozmaktadır. İnsanlar bu yüzden Zülkarneyn Aleyhisselama durumu bildirerek bu kavimlerle insanlar arasında bir set örmesini isterler. Bunun karşılığında da kendisine vergi vermek istediklerini söylerler. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam ise kendi rızkını Allah'ın vereceğini ama beden gücüyle yardım ederlerse bir set öreceğini söyler. Daha sonra Yecüc ve mecüc kavimleriyle insanlar arasında bir set örülür ve Allah dilemediği sürece bu seddi yıkamazlar. Kehf suresi 93 ve 98. ayetlerinde bu bilgiler geçmektedir.

YECÜC VE MECÜC BU DÜNYAYA NE GİBİ ZARARLAR VERECEKTİR

Bu kavimlerle aramızda bulunan set kaldırıldığı zaman ilk olarak dünyanın her yerini onların pis kokuları saracaktır. Daha sonra bu kavimler önüne çıkan her canlıyı öldürecek ve yiyeceklerdir susuzluklarını ise göllerin, nehirlerin,ırmakların suyunu içerek gidereceklerdir. Hiç bir hayvan onların karşısında durmayacak ve onların yemeği olacaklardır ama yine de bu kavimler açlık çekecek ve kendi ölülerini dahi yiyeceklerdir. Onların bir ucu Horasan'da bulunurken diğer ucu Şam'da olacaktır ve dünyanın her yerini istila edeceklerdir.

YECÜC MECÜC KAVMİNİN HELAKI

Hazreti İsa tekrar dirilerek yeryüzüne geldiği vakit bir dua okuyacak ve bu kavimlerin boyunlarında bir yara çıkarak helak olacaklardır. Ancak ölüleri öyle pis bir koku yayacaktır ki dünya yaşanılmaz bir hal alacaktır.