Vefk sözlükte geçtiği anlamıyla denge ve uyum demektir. Vefk soldan sağa yukarıdan aşağıya ve diğer köşelerinin birleşiminin eşit olması sebebiyle yani her yönden mükemmel bir uyuma sahip olduğu için bu ismi almıştır. Dini tabir olarak yani asıl konumuzda geçtiği anlamı ise ‘ Tesirli Dua ‘ demektir. Vefk sıkıntılarımızdan kurtulmak, yolunda gitmeyen işleri düzeltmek ya da hedeflediğimiz amaçlara ulaşmak için yapılır. Biraz daha açacak olursak belli enerjilerin hedeflenen kişilere veya çevreye ruhani varlıklar vasıtasıyla ulaştırılmasını sağlayan dua hazırlama şeklidir. Vefk yapmak için belli kurallara uyulması gerekir. Dörtgenin içinde dik olarak birbirlerini kesen çizgilerin meydana getirdiği dörtgenlere uyumu belirlenmiş sayılar, sayıların değerine denk gelen harfler, Allah’ın ( cc ) isimleri, ayet ve surelerin uyum içinde yazılması ile meydana getirilen şekildir de diyebiliriz. Ecbed hesabındaki sayıların arap alfabesindeki harflere denk gelen karşılıkları vardır. Vefk yapacağımız cümledeki harflerin ecbed hesabında denk gelen karşılıkları bulunur ve sayıların değeri toplanır. Çıkan sayısal sonucun Vekfi yapılır . Bu konuda en çok dikkat edilmesi gereken konu ise sayısal toplamlara çok dikkat edilmelidir.

VEFK ÇEŞİTLERİ

Aslında Vefk çok çeşidi olan bir ilim alanıdır. Vekfi ne için yaptıracağınıza göre değiştigi gibi ne kadar kare varsa onun karşılığı kadar vefk yapılır. Yani 5 kare varsa beşli, 7 kare varsa yedili vs. vefk yapılır. Bunun dışında hava, ateş, toprak ve su vefki olduğu gibi gezegenlerin o anki koşullarına göre hangi vefkin seçildiği de çok önemlidir.

VEFKİ YAPACAK KİŞİNİN ÖNEMİ

Daha önce de bir çok kez bahsettiğimiz gibi bir işi ehline yaptırmazsanız bunun hiçbir etkisi olmayacağı gibi bazı durumlarda çok daha kötü etkileri de olabilir. Vefk yapacak kişinin ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olması gerekir. Arapçayı çok iyi bilmesi gerektiği gibi Astrolojiyi, Kuran-ı Kerim’deki ayetleri, Allah ( cc ) isimlerinin faziletlerini de çok iyi bilmesi gerekir. Ama Maalesef ki ülkemizde bir çok insan bunu yapabileceğini söylese de yarım bir bilgiyle bu işe girmemek en iyisidir. Ancak burada yardım isteyen kişininde dikkat etmesi yaşanması olası bir çok sorunun önüne geçecektir.