İnsanların en çok merak ettiği ve araştırma yaparak cevap aradığı konulardan birisi de vefk yaptırmanın günah olup olmadığı konusudur. Aslında bu konunun bu kadar merak edilmesinin sebebi kendini alim olarak gösteren kişilerin egolarından kaynaklanmaktadır. Allah bizi bu dünyaya bir sınav olarak göndermiştir ve Kuran-ı Kerim'i indirerek bundan mesul olduğumuzu bildirmiştir. Kuran-ı Kerim'de ise uymamız gereken kuralları, haram ve günah olan şeyleri, nasıl yaşamamız gerektiğini vs bildirmiştir. Ama insanlar Kuran-ı Kerim'e uymak yerine kendi yasaklarını, kendi sevaplarını Allah'ın adını kullanarak benimsetmeye çalışmaktadır. Şüphesiz bu şekilde davranan insanlar Allah'a şirk koşmakta ve kendilerini hem bu dünyada hem ahirette tehlikeye düşürmektedir.

Maide suresinin 87. Ayetinde 'Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın, sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.' buyrulmuştur. Ama insanlar Allah'ın inanan insanların sıkıntılarını gidermeleri için gönderdiği bu ilimlerden yararlanmasının günah olduğunu iddia etmektedir. Allah Kuran-ı Kerim'i akıl sahipleri için yol gösterici olarak gönderdiğini bildirmiştir peki hangi akıl Allah'ın gönderdiği ilmi günah sayabilir? Şüphesiz bu insanlar haddi aşmakta ve kendi egoları uğruna Allah'ın kurallarını yok saymaktadır.

DİNİMİZDE VEFK

Tarihimizde vefki en çok kullanan ve bu sayede başarıya ulaşan devlet Osmanlı Devletidir. Osmanlı padişahlarının gömleklerinin, kalkanlarının ve kılıçlarının vefklerle dolu olduğu bilinmektedir. Topkapı Sarayı Müzesini ziyaret ederseniz bu eşyaları görmeniz mümkündür. Bu vefkler sayesinde padişahlar ve ordu asgari olarak zarar görmekteydi. Eski zamanlardan beri alimler tarafından da insanların sıkıntılarını gidermek için kullanılan bu vefkler sayesinde insanlar daha huzurlu yaşamaktaydı.

Bediüzzaman Said Nursi, Muhyiddin İbnü'l-Arabî gibi zamanın en büyük alimleri de vefkten yararlanarak insanların sıkıntılarını gidermiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi eski zamanlardan beri bu ilimler halkımız tarafından kullanılmaktaydı. Şimdi ise kendini alim sayan ego sahibi insanlar bu ilimlerin günah olduğunu iddia etmektedir. Biz bu ilimlerden soğutulmaya çalışılırken ise Avrupa bu ilimlerin isimlerini değiştirerek yararlanmaya başlamıştır. Metafizik denilen öğreti Allah tarafından gönderilen ve atalarımızın kullandığı bu ilimlerin biraz değiştirilmiş halinden başka bir şey değildir aslında. Zaten tarihe baktığımızda bize kötü olarak, günah olarak gösterilen şeyler ne hikmetse Avrupa ve Amerika tarafından benimsenmektedir.