Tılsım esrarlı kuvvet taşıyan, tabiat üstü gücü bulunan ve bir takım sırları içerisinde barındıran çeşitli sembol, yazı veya kelimelerden oluşmaktadır. Bu bazen bir nesnenin üzerine çizilen bir sembol, bazen nesneye yazılan yazı ya da nesneye okunan kelimelerden oluşabilir. Tılsım genellikle gümüş, altın, mücevher, deniz kabukları gibi değerleri maddelere uygulanmaktadır. Ancak böyle bir zorunluluk olmadığı gibi bu maddelere yapılan tılsımların etkileri çok daha güçlü olmaktadır. Tılsımın insanlar tarafından kullanılması ise çok eskiler dayanmaktadır. Zamanımızda araştırma yapılan papirüslerden anlaşıldığı kadarıyla Eski Mısır'da Tılsımlar çok yaygın olarak uygulanmaktaydı. Mesela Eski Mısır döneminde Doğan güneş tılsımı yapıldığı takdirde ölünce yeniden dirilme inancı çok yaygındı. Aynı şekilde ölen kişinin mezarına konulan Menat tılsımı sayesinde kişinin Allah tarafından koruma altına alındığına kesin gözüyle bakılmaktaydı.

TILSIMIN TARİHİ

Tılsımlar Eski Mısır zamanında kullanıldığı gibi bir çok toplumda değişik şekillerde uygulanmış bir yöntemdir. Özellikle Eski Babil, Asur, Persler ve Yunan toplumları farklı şekillerde Tılsımlar kullanmışlardır. Dünya dinlerinin bir çoğunda özellikle tören ve ayinlerde tılsımların sembol ve yazılar şeklinde uygulandığına dair izler bulmak mümkündür. Türk toplumlarında Tılsımın tarihi İslam öncesine kadar dayanmaktadır ve bir çok Türk toplumunda tılsımların kullanıldığına dair kanıtlar bulunmuştur. Arap toplumlarında ise Tılsım fal okları atmak, bir takım şekiller içine harf ve rakam yazmak, çeşitli manalara gelecek taşlar dikmek gibi şekillerde uygulanmaktaydı.

MEDYUMLARIN TILSIM KULLANMALARI

Medyumlar bir kişinin isteğini gerçekleştirmek için kişinin istediğine göre çeşitli yollara başvurabilir. Vefk hazırlamak, büyü yapmak, dua hazırlamak gibi uygulamalar medyumlardan en çok istenen yöntemlerdendir. Ancak hazırlanan uygulamanın tılsımla güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle büyü uygulamalarında yapılan işlemler tılsımla güçlendirilmelidir. Bazı medyumlar bunu sembol kullanarak bazıları yazı yazarak bazıları okuyarak ya da bunların ikisini ya da üçünü uygulayarak yapmaktadır. Bu genellikle kişinin istediği işleme göre medyum tarafından belirlenir. Ancak burada medyumun uzman olması yapılan işleme her açıdan etki edeceği için herhangi bir sorun yaşamamak adına uzman bir medyumdan yardım almak gerekmektedir. Gerek büyü, gerek vefk gerek tılsım hangi konuda olursa olsun tecrübeli bir medyumla çalışmak her zaman olumlu sonuçlar almanızı ve isteğinize kavuşmanızı sağlayacaktır.