Tıp ilmi günümüzde bir çok hastalığa şifa bulsa da özellikle ruhani hastalıklar konusunda bir hayli yetersiz kalarak sadece geçici tedaviler uygulamaktadır. Ancak bu tedaviler insanlar için genel olarak çok iyi bir seçenek değildir. Her ne kadar fiziki olarak tıp insanlara yeterli çareyi bulsa da ruhsal hastalıklar konusunda yeterli gelişme kaydedememiştir. Özellikle kimyasal ilaç kullanımında kişiler halsizlik, baş ağrısı gibi bir çok yan etkiden dolayı mağdur olmaktadır. Bu da haliyle insanların alternatif seçenekler aramasına sebep olmaktadır. Zaten eski zamanlardan beri bir çok kaynak hastalıkların başının ruhta gizli olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden insanlar dua ederek, tılsımlı semboller çizerek, yazarak veya söyleyerek bu hastalıklardan kurtulmuştur. Ancak tıp ilmi bunları kabul etmek yerine görmezden gelmeyi yeğlemektedir. Bu da insanların şifa bulmasına engel olan en büyük sorunlardan bir tanesidir.

HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN TILSIMLAR

Eski zamanlarda insanlar ruhsal sorunları tedavi etmek için Yaradana dua etmekte çeşitli ayetleri okumakta ve tılsımlardan yararlanmaktadır. Tıp ilminin gelişmesiyle birlikte bu yöntemler çağ dışı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki artık sağlık insanları tedavi etmekten ziyade bir para kaynağı olarak görülmektedir. Özellikle bazı devletler hastalığı kendileri yaymakta ve panzehirini yüksek meblaglar karşılığında insanlara dağıtmaktadır. Zamanında ülkemize yardım amacıyla Amerika süt tozu göndermiş ve bunların içilmesi okullarda zorunlu hale getirilmişti. Daha sonra Anadolu'da görülmeyen bir çok hastalık insanlara musallat olmuş ve Amerika ülkemize yüksek meblaglar karşılığında ilaçlarını satmıştı. Aynı durum maalesef hala devam etmekte ilaç sektörü sağlıktan ziyade bir ticaret olarak devam etmektedir.

ŞİFAYI NEREDE ARAMALIYIZ

Dünyadaki bütün ruhsal hastalıkların şifası biz insanlara bazı ilimler aracılığıyla gönderilmiştir. Her ne kadar bu ilimler şimdi çağ dışı gibi gösterilmeye çalışılsa da eskilerden beri insanların en büyük yardımcısı olmaya devam etmektedir. Uzman bir medyumdan yardım alınarak yapılacak işlemler Allah'ın da izniyle bütün hastalıklara şifa olacaktır. Derdiniz her ne olursa olsun Allah'ın ol dediği her şey olacaktır. Özellikle ruhani hastalıklar için tıp ilmi çaresiz kalıyorsa bize ulaşabilirsiniz.