Sakarya ilimizde yaşayan insanlar da ülkemizde son yıllarda baş gösteren depresyon, bunalım  gibi olumsuzluklardan etkilenmektedir. Çağımızın gelişmesiyle baş gösteren bu rahatsızlıklar karşısında maalesef tıp bilimi yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden insanlar artık alternatif çözümler aramakta ve bu konuda en büyük desteği medyumlardan görmektedirler. Aslında medyumluk ilmi bir alternatif değildir özellikle toplumumuzda çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Medyumluk İslam dinine geçmeden şamanist zamanlarımızda da, İslamı kabul ettikten  sonra özellikle Osmanlı Devleti zamanında da sıklıkla kullanılan bir ilimdi. Her ne kadar o zamanlar ki adı medyumluk olmasa da yapılan ritüeller ve işlemler aynı şekilde medyumlar tarafından uygulanmaktadır. İnsanlar tıbbın geliştiği zaman medyumluk ilmini gözardı etmiştir ve tıp her ne kadar tavsiye ettiğimiz bir ilim dalı olsa da maalesef bazı konularda yetersiz kalmaktadır.

Özellikle ruhani hastalıklar konusunda maalesef tıp emekleme çağını geçememiştir. Medyumluk ilmini psikologlar modern anlamda kullanmaya başladı ve insanlara telkinler, bilinçaltı yöntemleri, ilaçlar vs yöntemler uygulamaya başladılar. Bazı konularda psikologlara saygımız olsa da maalesef psikologların istediği dudak uçuklatan rakamlar toplumumuz için çok fazladır. İnsanları yıpratan seans süreçleri ise kişilerin daha da çok bunalmasına ve istediği verimi alamamasına sebep olmaktadır. Aslında bu tür rahatsızlıkların başlama süreci insanların bu ilimden uzaklaşmasıyla baş göstermiştir. Siz de bu süreci incelerseniz insanların medyumluk ilminden uzaklaşmasıyla beraber ruhani hastalıklar her geçen gün artış göstermeye devam etmiştir. Şimdi insanlar bu sorunu çözmek için medyumlara başvurmaktadır ve dertlerine deva, hastalıklarına şifa aramaktadır.

SAKARYA'DA MEDYUM ARAMAK

Sakarya ilinde en çok aranan kelimeler ise Sakarya medyum, adapazarı medyum, akyazı medyum, erenler medyum ve serdivan medyum kelimeleridir. Dikkat edilirse burada yapılan en büyük hata güvenilir bir medyum aramak yerine konum bazlı aramalar yapılmaktadır. Bu ise kişilerin kendisini sınırlamasına ve onlarca iyi medyumla çalışmak yerine bulunduğu şehre göre aramasını daraltmaktadır. Medyumu ilminde mesafelerin hiç bir önemi yoktur önem verilmesi gereken asıl konu medyumun güvenilir ve bu ilimde tecrübe sahibi olmasıdır. Medyum Orhan AKAY 17 yıllık tecrübesiyle Sakarya'da yaşayan insanlara yardımcı olmaktadır bundan dolayı da Sakarya halkının saygı ve beğenisini kazanmıştır. Siz de güvenilir ve bu ilimde tecrübe sahibi bir medyumla çalışmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.