Necronomicon bir çok farklı isimle anılan ve içinde insanların dünyadan önce yaşadığı yer, ölülerle konuşabilme, eski zamanlarla ilişki kurabilme gibi bilgilerin yazılı olduğu bir kitap. Kara dünyanın kitabı olarakta bilinen Necronomicon dünyanın en tehlikeli kitabı olarak bilinmektedir ve okuyan kişinin öğrendiği bilgiler karşısında beynini zorlayarak delirttiğine inanılır. Kitabın orjinali hiç bir zaman bulunamamakla birlikte şu an pisayasalar da bu kitabın belirli kısımları bulunabilmektedir. Ancak pisayada bulunan bu kısımların ne kadarının orjinalliğini koruduğu ise hala bilinmemektedir.Peki neler var bu kitabın içerisinde isterseniz öncelikle buna biraz değinelim.

Geleceği görme konusunun işlendiği bilinmektedir hatta Nostradamus, Muhyiddin İbnül Arabi gibi kahin diye nitelendirilen kişilerin bu kitabı okuduğu düşünülmektedir. Bu sayede kendi kitaplarını yazan Nostradamusun genel olarak bu kitaptan ilham aldığı da düşünülmektedir. Ölülerle konuşabilme onları geri getirebilme gibi bilgilerin de olduğu kitapta geçmektedir ve bunun nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Simya ile altının nasıl yapılacağına dair bilgiler de bu kitapta anlatılan konular arasındadır. Geçmişteki insanlardan da yardım alarak geçmişe ve geleceğe hükmedilebileceğini de anlatan kitap bunun tehlikeli bir yol olduğunu da belirtmektedir. Kitaba göre kişi yalnızca beyninin alabileceği bilgileri öğrenmekle yetinmeli ve bunu farkında olarak yapmalıdır. Zira bu yönden bakıldığı zaman kitabın okuyanı delirtmesi konusu yine kitap içinde geçmektedir. Necronomicon'a göre insan bu dünyadan önce de farklı bir yıldız gezegeninde ve farklı yaşam formalarıyla yaşamaktaydı. Kitap bunun gibi onlarca bilgiyle doludur ve normal bir insanın bunu kabullenmesi bildiği her şeyin bir yalan olduğunu anlamasıyla gerçekleşecektir.

NECRONOMİCON'I KİM YAZMIŞTIR

Necronomicon bilindiği kadarıyla Milattan Önce 8. Yüzyıllarda Şamda yaşayan Arap bilgin Abdul Alhazred tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın orjinalinin 900 sayfa ve 7 ciltten oluştuğu ve orjinal adının ‘Al Azif’ olduğu düşünülmektedir. Bu kitabı kaleme alan Alhazred sürekli ölüler diyarıyla iletişim içerisindedir ama bu durum aynı zamanda delirmesine de sebep olmuştur. Zira ölüler diyarıyla bu kadar iletişim içinde olmak dayanılmaz bir hal almış ve Arap bilgine ağır gelen bu iletişim delirmesine sebep olmuştur bu yüzden kitaba Çıldırtan Kitapta denmektedir.