MUTLAK GAYB

Mutlak Gayb ya da Gaybı Mutlak sadece Allah-u Teala'nın bildiği ve izin verdiği ölçüde peygamberlere gösterdiği olaylardır. Her ne kadar gaybı bildiğini iddia eden cinniler varsa da Mutlak Gaybı Allah'tan ve onun izin verdiği ölçüde peygamberlerden başka hiç kimse bilemez.

Mesela ; -  Bir çocuğun ne zaman dünyaya geleceği, nerede ve kimlerle yaşayacağı - Hayatında nelerle karşılaşacağı, geçimini nasıl sağlayacağı - Kiminle evleneceği, kaç çocuğu olacağı - Zengin mi fakir mi, günahkar mı sebatkar mı olacağı -Kainatın boyutları, kıyametin kopması - Melek, cin ve insan gibi varlıkların tam sayısı -Bütün bu varlıkların nerede ne yapacağı - Nerede hangi olayın nasıl yaşanacağı ve bunun illerdeki sonuçları gibi sayısız olacak olayın bilinmesidir. Burada en basit şekilde bile insan aklını zorlayacak olan bu sorular Yüce Allah ve onun izin verdiği derecede peygamberler tarafından bilinmektedir. Onun dışında herhangi bir varlığın bilmesi kesinlikle mümkün değildir.

NISBİ GAYB

Nısbi Gayb ya da Gaybı Muzaf yakın gelecekte olacak olayları ön görme ya da bazı cinniler yardımıyla olacak olayların bilinmesidir diyebiliriz. Öncelikle yakın gelecekte olacak olayların bilinmesi konusuna değinelim zira böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Burada bahsettiğimiz olayı örneklerle açıklamak çok daha yerinde olacaktır. Örneğin bir kişinin işten çıkarılacağını ya da tayinin başka yere çıkacağını düşünelim. Böyle bir şeyi önceden bilmek için cinnilerden yardım alınması gerekmektedir ama bu cinler bize geleceği söylemez sadece o konuyla ilgili araştırmalar yapar. Bir işçinin işten çıkarılması ya da tayinin çıkması anlık bir olay değildir belli olaylar silsilesi dahilinde gerçekleşecek bir durumdur. Yani yönetim kurulu toplanır ya da belirli kişiler tarafından kararlar alınır ve cinler insanlara görünmediği için bu konuşmaları dinleyebilir veya kayıtları görebilirler. Daha sonra istediği kişiye rüya yoluyla ya da iletişim kurarak ne gibi kararlar alındığını söyleyebilir. Biz burada A kişisine bu olayların aktarıldığını düşünelim. A kişisi cinni den öğrendiği bu bilgileri çevresindekilere aktararak B kişisinin şu sürede işten çıkarılacağını söyler. Bu olay gerçekleştiği zaman insanlar ona geleceği biliyor gözüyle bakar. Ama aslında olan daha önceden belirli kişiler tarafından alınmış kararın cinniler tarafından A kişisine bildirilmesinden ibarettir.