Cinlere, insanlara, hayvanlara ve doğa olaylarına hükmedebilen yüce kral ve peygamber Hz Süleyman'a bu yetenekler bir yüzük aracığılı ile gönderilmiştir. Bu yüzük Süleymanın mührü veya mührü Süleyman olarak bilinmektedir ve yüzüğün üstünde iki üçgen ters şekilde birbirine geçerek altı köşeli bir yıldız şekli oluşturmaktadır. Bu yüzüğün sırrı ise oldukça anlamlı ve özeldir ve yer ile göğün birleşimini temsil ettiği düşünülmektedir. İslam dünyasında bu mühür hemen her devirde işlenerek bir tılsım olarak kullanılmıştır. Bu yüzden mührü Süleyman İslam dünyasında rahmani bir sembol olarak kabul görmektedir.

MÜHRÜ SÜLEYMAN NASIL GÖNDERİLMİŞTİR

Bazı hadislere göre bu yüzük cennetten çıkma bir yüzüktür ve Allah'ın takdiriyle Cebrail Aleyhisselam tarafından Hazreti Davud'a teslim edilmiştir. Hazreti Davud ise bu yüzüğü oğullarından birine verecekti ancak en çok hakedene vermesi gerekiyordu. Bu yüzden Davud Aleyhisselam oğullarını çevresine toplayarak  onlara on adet sual sormaya karar verdi. Diğer oğulları hiç bir soruya doğru cevap veremezken Süleyman Aleyhisselam bütün sorulara doğru cevap verdi. Ancak oğulları yine bu durumu kabul etmeyince Hazreti Davud oğullarının asalarını alarak üzerine isimlerini kazıdı ve hepsini bir odaya kilitledi. Odayı açtıkları zaman ise sadece Hazreti Süleyman'ın asası yeşermiş ve yaprak vermişti. Bu olay üzerine Hz Davud Allah'a hamd ederek yüzüğü Hazreti Süleyman'a verdi ve onu kendi yerine Halife seçti ve hilafeti tüm İsrailoğulları tarafından kabul edildi.

MÜHRÜ SÜLEYMAN ŞİMDİ NEREDE?

Bir rivayete göre Süleyman'ın mührüne yani onun yüzüğüne sahip olacak kişi tıpkı Hazreti Süleyman gibi bir çok varlığa hükmedecektir. Yüzüğün orjinali hiç bir zaman bulunamamış günümüze kadar sadece onu temsil eden sembolü gelmiştir. Bu sembol ise eski zamanlardan beri bir çok toplum tarafından tılsım olarak kullanılmıştır.

YAHUDİLİK VE HAZRETİ SÜLEYMAN

Yahudiler İsrailoğullarından olan Hazreti Süleyman'ı bir peygamber olarak değil üstün güçlere sahip bir kral olarak tanımaktadır. Ancak Hazreti Süleyman'ın üstünlüğünü kabul etmekte bu yüzden de mühründe bulunan sembolü bayraklarında kullanmaktadırlar. Ancak bu kesinlikle onlara ait bir sembol değildir ve Osmanlı Devleti'de dahil İslam toplumlarında sık şekilde kullanılmaktadır. Yani bu sembolün İslam devletlerinde kullanılması kesinlikle yahudilikle bağdaştırılmamalıdır.