Mersin ilimizde yaklaşık olarak 1 milyon 800 bincivarında insan yaşamaktadır ve isteklerine kavuşmak isteyen insanların en büyük yardımcıları medyumlar olmuştur. Giderek artan nüfus sebebiyle Mersin ilimizde yaşayan insanların problemleri de paralel olarak artış göstermektedir. Bu yüzden de medyuma duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır ve insanların çoğunluğu medyum aramaktadır. Medyum aranırken en çok kullanılan kelimeler Mersin medyum, İçel medyum, Tarsus medyum, toroslar medyum, Akdeniz medyum, Yenişehir medyum kelimeleridir. Buradan da anlaşılacağı üzere Mersin ilimizde ikamet eden insanlar genel olarak kendilerine yakın medyum arayışı içerisindedir. Bunun başlıca sebebi medyumun yakın olduğunda yapılacak işlemin daha tesirli olacağı düşüncesi ve bu şekilde medyuma daha güven duyulacağı algısıdır. Dışarıdan bakıldığı zaman mantıklı bir düşünce gibi görünse de medyumluk ilminden anlayan insanlar için üzücü bir durumdur. Neden üzücü bir durumdur peki çünkü bu şekilde düşünen insanlar genellikle isteklerine kavuşamaz ve bu sözde medyumlar yüzünden medyumluk ilmine duyulan güven azalır.

Kişi bun her ne kadar bilinç düzeyinde inanmak istemese ve her medyumun aynı ilme sahip olmadığını düşünse de bilinçaltı daha farklı bir çalışma sistemine sahiptir. Herhangi bir konuda insan bir kere hata yaparsa bilinçaltı bir daha ki durum karşısında kendini savunmaya alacak ve güven problemi yaşanacaktır. Örneğin ilk öğretmeniniz sevmediğiniz biriyse bilinçaltı otomatik olarak kendini öğretmenlere karşı savunmaya alacaktır. Tabi ki zamanla daha iyi öğretmenlerle tanıştığınızda bilinçaltı bu savunmayı sonlandıracaktır ama daha iyi öğretmenler olduğuna inanana kadar bir güven problemi yaşanacaktır. Bu yüzden de ilk kez medyumla çalışan ve başarıya ulaşamayan kişinin düşüncesi olumsuz yönde olacak ve bundan bütün medyumları sorumlu tutacaktır. Kişi her ne kadar bilinç düzeyinde medyumlara inanmak istese de yine de bilinçaltı bir güven problemi oluşmasına yol açacaktır. Bu konuyu bu kadar uzun tutmamızın sebebi ise güvenin medyumluk ilminde çok önemli bir yere sahip olmasından dolayıdır.

NEDEN GÜVEN ÖNEMLİDİR

Medyumluk ilminde medyumun tecrübesi ve bilgisi çok önemli bir yere sahip olsa da güven bundan daha önemli bir durumdur. Yani kişi bir medyuma güvenmeden herhangi bir işlem yaptırdığı takdirde isteklerine ulaşması maalesef çok zor bir ihtimaldir. Bu da medyumun ilminden çok kişinin o medyuma karşı duyduğu güvenle alakalıdır. Bu yüzden özellikle ilk kez bir medyumla çalışmak isteyen kişilerin medyumluk ilminde tecrübeli bir medyumla çalışması son derece önemlidir.