Toplumumuzda bir çok insan medyumlardan yardım alarak çeşitli sorunlarına çözüm bulmakta ve bu şekilde hayatlarını daha huzurlu yaşamaktadır. Ancak toplumun geneli medyumlara inanmadığı gibi bunları bir safsata gibi, medyumları da insanların duygularıyla oynayan insanlar olarak görmektedir. Her ne kadar medyumlar kendilerine başvuran insanlara yardımcı olarak gerekli görevlerini tamamlasa da yine de sorunlar incelemek gerekir. Bu şekilde medyumlardan yardım alan insanlar kendilerini gizleme gereği duymayacağı gibi herhangi bir sorunla karşılaşma ihtimalleri de azalacaktır.

İNSANLAR NEDEN MEDYUMLARA GÜVENMEZ

İnsanların medyumlara güvenmemesinin altında yatan en büyük sebep yeterince dini inanca sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Zamanımızda insanlar daha garantici olmaya başladığı için her ne kadar Allah'a inandığını belirtse de bir çok mucizeye inanmamaktadır. Bu yüzden edilen dualar, kılınan namazlar dini inançtan ziyade toplumun örf ve adeti gibi görünmektedir. Çünkü insanlar artık dua etmek yerine paranın peşinde koşarak her işlerini maddi şeylerle ölmektedir. Bu yüzden de toplumumuzda son zamanlar da hırsızlık, gasp, rüşvet, torpil olayları artmıştır zira bunu yapan bir çok kimse dini inancına laf ettirmez. Bu yüzden de bir çok insan artık dua etse de bunu adeta bir formalite icabı yaparak duaları bittikten sonra bir çok yasak şeyi yapmaya devam etmektedir. Bu yüzden de medyumlara, cinlere, yani olağan dışı hiç bir şeye inanmamaktadırlar.

MEDYUMLARA NEDEN GÜVENMELİYİZ

Bunun en doğru cevabı aslında medyumlardan yardım alarak isteklerine kavuşan insanlarda gizli. Bu yüzden özellikle son zamanlara medyumlara talep artmaktadır çünkü insanlar isteklerine kavuşmakta ve eşine dostuna tavsiye etmektedir. Eğer bu kadar fazla insan medyumlar sayesinde isteklerine kavuşmasaydı ve meydumlara inanmayan insanların düşündükleri doğru çıksaydı bu ilim bu zamana kadar gelir miydi? Eski çağlardan beri medyumlar çeşitli sıfatlarla insanlara yardımcı olmaktadır. Bu kadar uzun zamandır icra edilen bu ilmin günümüze kadar gelmesi bile zaten neden medyumlara güvenmemiz gerektiğini açıklar niteliktedir. Eğer medyumlar vaat ettikleri gibi insanlara yardımcı olamasalardı bu ilimde tarihin tozlu sayfalarında silinip gidecekti. Çünkü hiç bir ilim insanlara vaat ettiği şeyleri gerçekleştirmeyerek günümüze kadar gelemez. İnternet üzerinden ya da yakın çevrenizde medyumlardan yardım alarak isteklerine kavuşmuş insanlar görmeniz olası bir durumdur.