Medyumların geleceği görüp görmediği bir çok insan tarafından merak edilen bir konudur hatta bu konuda bir çok eser yazılmış veya filmi çekilmiştir. Ancak maalesef insanlar böyle bir konuda dahi ikileme düşmüş ve hala insanların kafasındaki soru işaretleri giderilememiştir. Bunun en temel nedeni ise bazı medyumların geleceği gördüğünü iddia etmesi ve bu anlamda insanlara çeşitli kanıtlar sunmasıdır. Örneğin bir insan hakkında söylenen bir çok şey doğru çıkmakta bu da medyumların geleceği gördüğüne bir sebep olarak görülmektedir. Peki gerçekten medyumlar geleceği görür mü eğer göremezse ve insanlara söyledikleri şeyler doğru çıkarsa bu nasıl açıklanabilir?

MEDYUMLAR GELECEĞİ GÖRÜR MÜ?

Öncelikle Allah-u Teala hariç hiç bir canlının yada varlığın geleceği görmesi asla söz konusu değildir. Kuran-ı Kerim'de Bakara, Al-i İmran, En'am ve daha bir çok surede Allah dışında hiç bir varlığın geleceği göremeyeceği açık bir şekilde anlatılmaktadır. Ancak insanlar hala bu konuda net bir fikre sahip değildir zira durum böyleyken kahinleri yada dediği doğru çıkmış medyumları nasıl açıklayacağız? Aslında bu durumu bir örnekle açıklamak daha doğru olacaktır. Bir insanın medyumdan geleceğiyle ilgili yardım istediğini düşünelim. Öncelikle medyum bu konuda cinlerle irtibata geçecek ve o kişinin hayatıyla ilgili bilgiler toplayacaktır. Bu medyumun ileride kişiyle ilgili aşk hayatında olumsuzluklar yaşayacağını söylediğini ve bunun doğru çıktığını düşünelim. Bu olay gerçekleştiği takdirde iki tür görüş olacaktır ya medyum ya da yardım alınan kişi doğru bir tahmin yaptı ya da geleceği gördü. Ancak bir başka durum daha söz konusudur ki bu medyumlar ya da yardım alınan kişiler tarafından en çok kullanılan şeydir.

GELECEĞİ ÖNGÖRMEK

Evet geleceği öngörmek bir çok medyumun cinlerden yardım alarak yaptığı bir durumdur. Yani biraz daha açacak olursak söz konusu kişinin hayatını araştıran cinler kişinin çevresiyle ilgili bilgiler toplayacaktır. Yani birlikte olduğu kişi sadık mı, yardım isteyen kişiyle alakalı neler hissediyor vs. Bunları öğrenmek içinse kişinin bazı bilgilerine ulaşması gerekiyor en basit örnek olarak telefonundaki bilgiler. Cinler insanlara görünmediği için bu tür bilgilere ulaşması da zor değildir. Eğer yardım isteyen kişinin birlikte olduğu kişi onu aldatıyorsa veya ayrılmak istiyorsa cinlerin bunu öğrenmesi kolay bir durumdur.

Hal böyle olunca medyumun da o kişinin aşk hayatında yaşayacağı olumsuzlukları söylemesi doğru çıksa da bu sadece geleceği öngörmektir. Yani olması büyük ihtimal olan ancak olacağına dair bir kesinliği olmayan bir bilgidir. Zira kişinin duyguları değiştiği takdirde ya da aldatırken yakalanmadığı sürece kişinin bu konuda aşk hayatında olumsuzluk yaşaması beklenemez.