MEDYUM KİME DENİR - MEDYUMLUK İLMİ

Medyum genel olarak kalp gözü açık, öngörüsü yüksek, doğuştan bu ilimlere sahip veya sonradan kendini bu ilimde geliştiren. Ve esasen dinimizce cinlerle iletişime geçmiş bilgili hoca olarak bilinmektedir. Peki bu doğru mudur bunu bir kaç soruyla cevaplayalım.  Cinlere inanıyor musunuz? Cinler var ise onlardan çok daha üstün yaratılan  insan onlarla iletişime geçemez mi? “Gerçekten Biz Âdem evlatlarını yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.”(İsra, 17/70). Toplumumuzda bir çok konuda yanlış bilgiler olduğu gibi medyumluk ilmi de bu yanlışlığa kurban edilmiş bir ilim dalıdır. Ve maalesef ki genellikle toplumumuz çoğu zaman olduğu gibi araştırmak yerine kulaktan duyma bilgilerle hareket eder.Bu yüzden de medyumluk ilmini kavramak yerine dışlamayı tercih etmiştir. Toplumumuzun bu kulaktan duyma bilgilerine en büyük örneklerden birisi sünnet törenidir. Sünnetin tarihçesini baktığımızda müslümanlıktan önce yahudi kavimlerinde sünnet olmak dini bir emirdir.  Yahudilerden önce de mısır kavminde çeşitli tabletler aracılığıyla sünnet törenleri yapıldığı bilinmektedir. Yani anlaşılan o ki toplumun sadece müslümanlara aitmiş gibi gördüğü sünnet Kuranı Kerim'de geçmiyorken müslümanlıktan önce de yaygın olarak kullanılan bir törendir. Tabi ki bu sünnet olmanın kötü olduğu manasına gelmez. Peygamber efendimiz bunu müminler için uygun görmüştür, anlatmak istediğim sünnet sadece müslümanlara özgü bir şey sanılırken aslında tam tersi müslümanlar dışında da hem de çok daha önce kullanılmıştır ve hala müslümanlar dışında da sünnet olan topluluklar mevcuttur ve kulaktan dolma bilgilere sahiplikten, bilgisizlikten, okuyup araştırmamaktan dolayı sünneti sadece bize özgüymüş gibi gören toplumumuz medyumluk  ilmini de hafife almaktadır. Ama nasıl ki cinler varsa onların ilmini bilen ve onlarla iletişime geçen insanlarda muhakkak olacaktır.

KİMLER MEDYUM OLABİLİR?

Medyumluk ilmi bazı insanların doğuştan gelen bir özelliğidir ve medyumluğu seçmemiş kader medyumluğu o kişinin alnına yazmıştır. Bazı insanlar ise kendini bu ilimde geliştirerek medyum olmuştur. Ama medyumluğu kendisi seçen insanın her zaman eksik kaldığı bir nokta olacaktır nasıl ki herkes bir matematik dehası değilse ve kendini ne kadar zorlarsa zorlasın ancak belli kısımlarda ilerleyebilirse de genel olarak sadece yarısından biraz daha fazlasını anlar. Tabi ki nadiren de olsa bazı insanlar doğuştan hiç bir çaba sarf etmeden matematik bilgisiyle doğmuştur.Yanlış anlamalara sebep vermemek adına bu konuyu biraz daha açalım. Bu bahsettiğim özellikler kişinin beynine yüklenmemiştir. Sadece verilen bilgileri daha iyi anlama, daha kolay öğrenme, daha anlaşılabilir yorumlama gibi özellikler verilmiştir. Aslında Allah(cc) her insana farklı farklı özellikler farklı farklı ilimleri daha fazla anlama yetisi bahşetmiştir. Fakat çoğu insan bu özelliklerini bilinçli yada bilinçsiz olarak reddeder . Bazıları ise kendini yeterince geliştirmez çok az bir kısmı ise bu anlama yetisinin farkındadır ve bu konuda kendini geliştirir.Güvenilir medyum, gerçek medyum, ünlü medyum arıyorsanız bize ulaşabilirsiniz.