Batın ilmi, İlm-i ledün veya toplumumuzda daha çok bilinen adıyla Ledün ilmi Cenabı Allah'ın inayetiyle kişinin kalbine esin ettiği ilahi sırları içeren bilgilerdir. İlk bakışta her ne kadar akla ve mantığa zıt gelse de ledün ilmine sahip olan kişi olaylarda ki gizli sırları ve onların hikmetlerini bilir.Batın ilmi denmesinin sebebi ise Batıni kelimesi arapçada gizli olan manasına geldiği içindir. Batın kelimesi aynı zamanda Esma-ül Hüsna'dandır yani Cenabı Allah'ın isimlerinden birisidir. Kuran-ı Kerim'de 'O evveldir, ahirdir, zahirdir ve batındır. O, her şeyi bilendir' ayetiyle açık bir şekilde belirtilir. Aynı zamanda Kehf suresinde bahsedilen Hz. Hızır Aleyhisselam ile Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası ledün ilmine daie bir kıssadır.

Ledün ilmi sadece ehl-i zevata yani bu ilmi kalben yapabilecek kişilere  ve Allah'ın bu ilimde mazhar kıldığı kişilere verilmiştir. Yani ledün ilmi kitaplardan okuyarak, araştırılarak veya bilgili kişilerden dinlenerek öğrenilecek bir ilim değildir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam ledün ilminin ehil olmayan kişilere verilmesini yasaklamıştır. Bir hadisi Şerif'in de 'İnsanlara anladıkları kadarını söyleyin, anlayamadıkları şeyleri anlatmak için uğraşmayın. Siz Allah ve Rasul' ünün yalanmanmasını ister misiniz? ' buyurmuştur. Bir rivayete göre ise İbni Abbas' Ey Allah'ın sevgili kulu! Sende duyduğumuz her bilgiyi insanların hepsiyle paylaşalım mı 'diye sormuştur. Peygamber efendimiz ' Evet ama hiç bir topluluğa akıllarının almayacağı bilgileri aktarmayın. Bu durum bazı toplulukların fitneye sapmasına sebep olur' buyurmuşlardır.

GÜNÜMÜZE KADAR LEDÜN İLMİ

Tıpkı Peygamber efendimizin buyurduğu gibi sahabeler bu ilmi ehil olmayan kişilerden uzak tutmuşlardır. Ama her ne kadar o zamanlar bu ilim sadece ehli zevata aktarılmışsa da zamanla bu ilmi kötü amaçlar için kullanan kişiler de bu ilmi öğrenmiştir. Cenab-ı Allah izin vermediği sürece tabi ki onların uğraşları boşunadır. Ancak Cenab-ı Allah tıpkı şeytana ahirete kadar zaman verdiği gibi bu insanlara da ölene kadar zaman tanımıştır. Allah dilemediği sürece hiç kimse ne bir kötülük yapabilir ne bir iyilik yapabilir. Allah herkese bir irade ve akıl vermiştir bu dünyanın sınav olması da bu yüzdendir tabi ki önümüze engeller çıkacaktır ama o engeller bizi kötülüğe sürüklüyorsa bu irade zayıflığındandır. Bu yüzden Rahman ve Rahim Yüce Allah ahiret zamanına kadar bu kötülüklere de zaman vermiştir.