Kırıkkale ilimizde yaşayan ve fani ömrümüzde daha mutlu bir hayat yaşamak isteyen insanlar bu konuda en büyük yardımı medyumlarda bulmuştur. Gerek çağımızın getirdiği sorunlar gerekse çeşitli bunalımlar sonucu aradığını tıp ilminde bulamayan insanlar doğal olarak medyumlardan yardım istemektedir. Bu sayede isteklerine kavuşan ve daha mutlu bir hayat yaşayan insanları görenler ise medyumluk ilminin değerini anlamış ve artık medyumlardan yardım istemeye başlamıştır. Aslında medyumluk ilmi çok eski zamanlardan beri sıkça kullanılan bir ilimdir gerek Peygamber efendimiz zamanında gerek ondan çok daha sonra çeşitli toplumlar tarafından kullanılmıştır. Türk tarihi boyunca da özellikle Osmanlı Devleti zamanında padişahlar sıkça bu ilimleri alimlerden yardım alarak uygulamıştır. Osmanlı zamanında padişahların ve askerlerin kullandığı elbiseler, zırhlar, silahlar bu ilimler kullanılarak tılsımlanmıştır. Ama belli bir zaman tıp ilminin de gelişmesiyle birlikte bu ilimler çağ dışı gösterilmeye çalışılmış ve insanları modern olarak adlandırdığımız tıbba yöneltmişlerdir. Tabi ki tıp bizim de kullandığımız ve bir çok dertlerimize çare olan bir ilim dalıdır bunu inkar etmek mantıklı bir düşünce de değildir. Ancak özellikle ruhani hastalıklar konusunda maalesef tıp bilimi hala yetersiz kalmakta ve insanların sorunlarına bir çözüm bulamamaktadır. Özellikle psikologlar bu konuda hem çok fahiş ücretler almakta hem de insanları yıpratıcı bir süreç yaşamak zorunda bırakmaktadır. En kötüsü ise ruhani hastalıklar konusunda sunulan çözümler kalıcı değildir aksine belli bir süre sonra insanlar yine aynı sıkıntıları yaşamaktadır. Bu yüzden insanlar artık maddi ve manevi olarak yıpratıcı bu süreci yaşamamak için medyumlardan yardım istemektedir. Yapılan araştırmalar medyumluk ilminin ruhani hastalıklar konusunda daha işe yarar olduğunu ve kişilerin aynı sorunları tekrar yaşamadığını göstermektedir.

MEDYUM ARARKEN KULLANILAN KELİMELER

Medyum arayan insanlar genellikle ilk olarak yakında olan bir medyum aramaktadır. Genellikle  Kırıkkale medyum, Kırıkkale büyü yapan hoca, Kırıkkale büyü bozan hoca, Kırıkkale güvenilir medyum, Kırıkkale cinci hoca kelimeleri aranmaktadır. Medyum Orhan AKAY bir çok insana çeşitli sorunlarında yardımcı olmuş ve insanları isteklerine kavuşturmasıyla ün kazanmış bir medyumdur. Bu sayede insanların sevgi ve saygısını da kazanan Orhan AKAY bu ilimle ulaşabildiği kadar çok insana yardım etmek dileğindedir. Allah'ın insanlara bir çıkış kapısı olarak gönderdiği bu ilmi kullanarak ne kadar çok kişiye ulaşabilirse ömrünü bu yola adamıştır.