Kenzul Havas Seyyid Süleyman El Hüseyni tarafından kaleme alınan ve cin çağırma, büyü yapma, Esmaül Hüsna'nın anlamları gibi konuları anlatan bir havas kitabıdır. Kitabın içeriğinde cin çağırma, büyü yapma vs yöntemleri resimler çizilecek detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Kitabın içeriğindeki bilgileri uygulayabilmek için Ecbed hesabı ve buna benzer ilimler konusunda bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Kitabın büyük çoğunluğunu Esmaül Hüsna'nın hikmetleri, günlerin hikmetleri ve Kuran-ı Kerim'de geçen surelerin hikmetleri oluşturmaktadır. Toplam 1125 sayfadan oluşan bu eserde cin çağırma, büyü yapma , muska hazırlama, Ecbed hesabına dair bilgiler vs yer almaktadır.

KENZUL HAVAS ZARARLI MIDIR?

Aslında ilim sahibi olunmayan herhangi bir konuda bir şeyler yapmaya çalışmak insana bir şekilde zararı dokunacak bir davranıştır. Havas ilmi eski zamanlardan beri alimler ve hocalar tarafından kullanılarak insanlara bu sayede yardım edilen ilimlerden birisidir. Ama bu insanların bilgi birikimi ve doğuştan gelen bir takım özellikleri havas ilmini doğru bir şekilde uygulayarak insanlara yardımcı olmasına vesile olmuştur. Havas ilmi, Ledün ilmi, Cifr ilmi belli bir bilgi birikimi olmadan insanların uygulayacağı birşey değildir. Bu ilimleri herhangi birinin rahatlıkla ulaşacağı kaynaklardan öğrenmeye çalışmak ise boşuna uğraşmaktır. Havas kitaplarının orjinali eline geçse dahi bilgi birikimi olmayan insan bu ilimleri doğru bir şekilde uygulayamaz. Zira bu ilimler deneme yanılma yöntemiyle öğrenilecek bilgiler de değildir ve kişi bilmediği bu ilimleri uygulamaya çalışırsa başına felaketler gelecektir. Bu sadece yapan kişiye değil onun çevresinde bulunan kişilere de kötü bir şekilde etki edecektir.

MEDYUMLAR KENZUL HAVASTAN YARARLANIR MI?

Uzman medyumlar için Kenzül Havas kitabı hiç bir zaman yol gösterici bir kitap olmamıştır. Zira medyumlar  kendisini bu yola teşvik eden insanların gösterdiği bir takım kaynakları baz almaktadır. Bu kaynaklar ise herhangi bir kimsenin ulaşabileceği kaynaklar değildir çünkü bu kaynaklar bilmeyen insanların elinde patlamaya hazır bombadan ibarettir. Bu yüzden medyumlar bu tür kaynakları çoğu insandan saklamaktadır. Böyle yapmaları da hem kendi sorumlulukları hem de insanların zarar görmemesi adına alınması gereken bir önlemdir. Zira bu tür kaynaklardan dolayı insanların göreceği her türlü zarar aynı zamanda medyumun mesuliyetindedir.