Hüddam bir kimseye musallat olan cinlerin kovulması, öldürülmesi veya yakılmasıyla insanların bu varlıklardan kurtulmasını sağlayan kişidir. Bu bağlamda incelendiği zaman Hüddama insanlar ve bedensiz varlıklar arasında köprü görevi gören kişilerde diyebiliriz. Hüddamlar sadece kişi cin musallatının son aşamasına yani ölüm aşamasına geldiği zaman yardımcı olabilirler. Hüddam bir cini 7 kere uyarmalıdır çünkü cinlerde Allah'ın yarattığı varlıklardır ama cin hala insanlara musallat olmaya devam ederse Hüddam ona istediğini yapabilir. Yedi kere uyarılan cinin hükmü artık hüddamın elindedir ve cin musallat olan kişiye bu cine ne yapılması gerektiğini sorar cinler ya sürgün edilir, ya öldürülür, ya da yakılarak acı içinde ölmesi istenir. Burada karar tamamen musallat olan kişinin ağzından Hüddama aittir.

HÜDDAMLARDAN YARDIM ALMAK CAİZ MİDİR

Aslında bu sorunun cevabı çok basittir ama yine de insanlar bunu bir uzmanın ağzından duymak isterler. Bilindiği gibi hüddam kişinin cin musallatında son aşama olan ölüm aşamasına geldiği zaman yardımı alınması gereken kişidir. Bu durumda hüddamdan yardım alınmadığı takdirde cin musallat olacak kişi ya aklını kaybedecektir ya da ölecektir. Hal böyleyken de kişinin Hüddamdan yardım istemesi zaten olması gereken bir davranıştır ve caizdir.

KİMLER HÜDDAM OLABİLİR

Hüddam olabilmek herkesin öğrenebileceği bir ilim değildir ve kişi hangi kaynağı okursa okusun veya araştırsın hüddamlık yapamaz. Hüddamlar genellikle el verme yöntemiyle bir başkasına devredilir yani bir Hüddamdan el almadan Hüddam olabilmek çok zordur. Aynı zamanda Hüddam birini seçerken çok dikkat eder ve bu kişiyi seçmek için Allah'tan bir işaret beklerler. İşaretle gelen kişiye Hüddam olmak isteyip istemediği sorulur burada kişi Hüddam olmak istemediğini söylerse normal hayatına devam eder. Hüddam olmak istediğini söylerse belli kurallara tabi tutulur ve bu kuralları doğru bir şekilde uygularsa kendisine el verilir. Bu kurallar bilindiği kadarıyla yedi gün içerisinde Kuranı Kerimi hatmetmek, yedi gün abdestsiz toprağa basmamak, namazlarını kılmak ve bu süre içerisinde kimseyle konuşmamaktır. Daha sonra Hüddam kişiye el verir eline, sırtına bir takım çizgiler çizilir ve kişinin göz perdesi kalkar bu andan sonra cinleri ve diğer bedensiz varlıkları görmeye başlar.