Ahit sandığı Kuran-ı Kerim' de bildirildiği kadarıyla  Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un eşyalarının bulunduğu değerli bir sandıktır. Yine Allah tarafından Hazreti Musa'ya indirilen ve zamanla tahrif edilmiş Tevrat'ta da bu sandıkla ilgili bilgiler yer almaktadır. Ahit Sandığının bu kadar önemli olmasının temel sebebi ise M.Ö 587 yılından beri hiç kimse tarafından bulunamamış olması ve Hz Mehdi'nin gelişiyle ortaya çıkacağıdır. Hz Mehdi'nin yeryüzüne gelişi ise bir çok din tarafından kabul edilen kıyamet alametlerinden birisidir. İslam alimlerinin bu konudaki genel görüşü ise Ahit sandığı yani Tabut-u Sekine bizzat Hazreti Mehdi tarafından bulunacaktır.

HAZRETİ MUSA'NIN HAYATI

Hazreti Musa dünyaya gelmeden önce İsrailoğulları Mısırlılar tarafından eziyet görmekte en ağır işlerde kullanılmaktaydı. Falcılığın ve büyücülüğünde yaygın olduğu Mısır'da Firavun rüyasında Kudüs tarafından gelen bir yangının bütün Mısır halkını yaktığını ancak İsrailoğullarına zarar vermediğini gördü. Etrafına topladığı büyücü ve kahinlere bu rüyasının yorumlanmasını emretti. Büyücü ve kahinlerin hep bir ağızdan İsrailoğullarından gelen bir kişinin Mısır devletini yıkacağını söylediler. Bunu duyan Firavun İsrailoğullarından doğacak bütün erkek çocukların ölmesini emretti. O sıralarda dünyaya gelen Hz Musa'yı annesi, kendisine Hak tarafından belirtildiği gibi bir sal üstünde suya bıraktı ( Kasas Suresi).Daha sonra Hz Musa Firavun'un sarayına kadar sürüklendi ve çocuğu gören Firavun'un karısı alarak saraya getirdi. Ancak Hz Musa hiç kimsenin sütünü emmiyordu ve Hz Musa'nın sarayda bulunduğunu öğrenen annesi süt annelik için saraya gitti.

HAZRETİ MUSA'NIN PEYGAMBER OLMASI

Daha sonra Allah'ın takdiriyle Mısır'ın sonunu getirecek olan Hz Musa sarayda bu şekilde yetişti. Daha sonra Tur dağında kendisine peygamberlik verildi ve kardeşi Harun ile birlikte Firavun'u uyarmakla görevlendirildi. Firavun'a giderek Allah'a iman etmesini ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını bildirdi. Firavun bunları yerine getirmeyeceğini söyleyince Hz Musa elindeki asayı yere bıraktı ve asa kocaman bir yılana dönüştü, elini göğsüne sokup çıkardı ve orası bembeyaz oldu. Ancak Firavun ve etrafındakiler Musa'ya büyücü dediler ve bir düelloya davet ettiler.

Onlar ellerindeki ipleri bırakarak bir göz aldatmacasıyla yılan gibi hareket ettirdiler Hz Musa asasını bıraktı ve asa yine kocaman ve çevik bir yılana dönüştü ve diğer tüm yılanları yuttu. Büyücüler bu insanüstü bir olay ve mucize diyerek Allah'a iman ettiler. Ancak Firavun yine iman etmedi ve sinirlenerek zulmünü artırdı. Hz Musa bu olaydan sonra İsrailoğullarını toplayarak gece Mısır'da kaçmaya başladı bunu duyan Firavun askerlerini toplayarak peşlerinden gitti. Karşılarına Kızıldeniz gelene kadar kaçan İsrailoğulları endişeye kapıldı zira bir taraf Kızıldeniz bir taraf Firavun ve askerleri. Daha sonra Hz Musa'ya asasıyla denize vurması emrolundu. Hz Musa asasıyla denize vurarak ikiye ayırdı, ortada kaçacakları bir yol belirdi ve İsrailoğulları bu yoldan kaçmaya devam ettiler. Firavun ve askerleri peşlerinden gittiği vakit ise deniz tekrar birleşerek Firavun ve askerlerini boğdu. Daha sonra yine Tur Dağına çıkan Hazreti Musa'ya burada Tevrat indirildi.