Hazreti Mehdi kıyamete yakın insanları Deccal'in şerrinden korumak için dünyaya gelecek ve hilafeti boyunca insanları en iyi şekilde yönetecek kişidir. Peygamber Efendimiz bir Hadisi Şerifinde Deccal'e karşı yapılacak savaşta en ön safta Hazreti Mehdi'nin onun arkasında ise Hazreti İsa'nın bulunacağını bildirmektedir. Hazreti Mehdi'nin saltanatı dünyada görülmüş en iyi hilafet olacak ve yerle gök arasında yaşayan bütün canlılar hayvanlar, balıklar dahi sevinç duyacaklardır.

İSLAM ALİMLERİN MEHDİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Muhyiddin İbnü'l-Arabî Mehdi'nin dünyaya geldiğinde tıpkı Asrı Saadette olduğu gibi İslam dinini yaygınlaştıracağını belirtir. Önemsiz hale gelen din Hazreti Mehdi Aleyhisselamla birlikte yeniden kıymet kazanacak ve insanları İslam dininde toplayacaktır. İmam-ı Rabbani ise Mehdi Aleyhisselamla birlikte İslam güneşinin tekrar doğacağını ve insanların hak yolu bulacağını ifade eder. Ümmü Seleme ise Hazreti Mehdi'nin gelişiyle beraber bir çok bölge de İslamın Peygamber efendimiz zamanındaki gibi şahlanacağını belirtir. Said bin Cübeyr Tevbe Suresinin 32 ayetinde geçen Allah bu dini bütün dinlere üstün kılacaktır ayetini Hazreti Mehdi ile tamamlayacağını söylemiştir. Peygamber efendimiz bir Hadisi Şerifinde Benim vahiy üzerine verdiğim mücadele gibi Mehdi'de sünnetim gereğince mücadele verir buyurmuştur.

MEHDİ ALEYHİSSELAMIN GÖREVİ

Mehdi Aleyhisselam bu dünyaya sadece dini yaymak için veya insanları korumak için değil bir çok vazifeyle gelecektir. Bunların en önemlisi Deccal'e karşı vereceği mücadele olsa da dünyayı adil bir şekilde yönetmek, İslamı tekrar diriltmek, yeryüzüne barışı getirmek gibi görevleri vardır. Şüphesiz bütün bu görevleri ihya ederken çok çetin mücadeleler verecektir zira o geldiğinde İslam ağır bir tahribat altında olacaktır. İnsanların çoğunda maneviyattan eser kalmamış inanç sahibi bazı kimseler dahi Deccal'in saflarına katılmış olacaktır.

DECCAL İLE MÜCADELESİ

Hazreti Mehdi'nin bu dünyadaki en zor görevi şüphesiz Deccal'e karşı vereceği mücadeledir. Zira bu savaşı kazanacak olan Mehdi yine de bir sürü zorluk yaşayacak ve Deccal onu öldürmek için her türlü yola başvuracaktır. Bir rivayete göre Deccal Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bir çok taraftara ve önemli bir mevkiye sahip olacağı için Mehdi Aleyhisselamı yakalayacak ve kendisine biat etmesini isteyecektir. Ancak Hz Mehdi ona biat etmeyecek ve insanlara görevini söyleyecektir. Deccal onu öldürmeye çalışacak ancak hiç bir kılıç veya öldürücü alet Mehdi'ye zarar veremeyecektir. Deccal sinirlenerek ve Mehdi'yi ateşe atacaktır ancak Hz Mehdi'nin düştüğü yer ateş değil cennetten bir yer olacaktır. En sonunda insanlar Hz Mehdi'ye katılacak ve Hz İsa'nın da gelmesiyle büyük savaş başlayacaktır. Deccal Hz Mehdi'nin kılıcından kurtulamayacak ve fikirleri, inançsızlığı da onunla beraber yok olacaktır.