Ahiret zamanına yakın Hazreti İsa tekrar dünyaya inerek inançlı Hrıstiyanların İslam dinini kabul etmesini sağlayacak ve Hazreti Mehdi'ye tabi olacaktır. Hazreti İsa'nın dünyaya inmesi ise iki aşamada olacaktır öncelikle Hrıstiyanlar eskisi gibi dini inançlarına bağlı hale gelecektir. Daha sonra ise Hazreti İsa bedenen dünyaya inerek Hristiyanların başına geçecek ve inananları birleştirecektir. Daha sonra ise İslam dünyasının başında bulunan Hazreti Mehdi'ye tabi olacak ve Hristiyanlar müslümanlığı kabul edecektir. Hazreti İsa'nın Hazreti Mehdi'ye tabi olması ise bir rivayete göre Hz Mehdi'nin namaz kıldığı bir vakitte gerçekleşecektir.

HAZRETİ İSA KİMDİR

Hazreti İsa kendisine İncil kitabı verilen, insanları Allah yoluna davet eden ve kendisine pek çok mucize bahşedilen peygamberlerden birisidir. Hazreti İsa'nın doğumu bile başlı başına bir mucizedir aslında çünkü Allah'ın dilemesi sonucu babasız olarak dünyaya gelmiştir. Ülü'l-azm denilen ve diğer peygamberlerden üstün olan beş peygamberden birisi olan Hazreti İsa İsrailoğullarına gönderilen son peygamberdir. İsa Aleyhisselama peygamberlik görevi otuz yaşında verilmiştir ve İncil kitabı gönderilmiştir. 33 yaşında ise ruhunu teslim ederek göğe yükseldiği Kuran-ı Kerim'de geçmektedir.

HRISTİYANLARIN YANLIŞLARI

Hristiyanlar Hazreti İsa'yı anladıklarını düşünse de genel olarak bakıldığında bir sürü hurafeyle dolu bir inanç beslemektedirler. Yaptıkları en büyük yanlışlardan birisi Hz İsa'nın babasının yüce yaradan olduğunu iddia etmeleridir. Ancak mantıklı hiç bir akıl Yaradanı kabul ettiği sürece onun cinsel veya dolaylı olarak çocuk sahibi olacağını düşünmemelidir. Zira Yaradanı kabul eden insan onun kusursuz, zamandan, mekandan ve her türlü canlıya ait vasıflardan münezzeh olduğunu bilir. Bir başka yanlış bilinen düşünce ise Hz İsa çarmıha gerilmemiştir ve Allah bunu Kuran-ı Kerim'de ayetlerle bildirmektedir. Hz İsa'yı öldürmeye gelenlere yol gösteren Yahuda içeri girdiğinde kimseyi bulamaz ve dışarı haber vermeye çıktığında Allah onu düşmanlara Hz İsa suretinde gösterir. İsa Aleyhisselamı buldukları sevinciyle kimse Yahuda'yı dinlemez ve onun ben İsa değilim sözlerine aldırış etmeyerek çarmıha gererler.

HZ İSA'YA GERÇEKTE NE OLDU

Kuran-ı Kerim'de Nisa Suresinin 157 ve 158 , Ali İmran Suresinin 55. Ayeti kerimelerin de İsa Aleyhisselam'ın başka bir şekilde öldürülerek göğe yükseltildiği bildirilmektedir. İsa olarak kabul edilen ve çarmıha gerilen kişiyle ilgili ise onlar İsa'yı öldürdük dediler ancak ne öldürdüler ne de astılar, öldürdükleri onlara İsa suretinde gösterildi buyrulmaktadır.