Havas ilmi son zamanlar da internetin yaygınlaşmasıyla beraber insanlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan gizemli konulardan biridir. Bir çok yayın evi havas ilmine dair kitaplar basmakta, pek çok site internette havas ilmine dair makaleler yayınlanmaktadır. Bu yayınların içeriğinde büyü formülleri, hangi malzemelerin nasıl kullanılması gerektiği gibi bilgiler verilmektedir. Özellikle sosyal medya da bir çok insan bu tarz içerikleri paylaşmakta ve doğru, yanlış farketmeksizin çeşitli bilgiler vermektedir.

Havas ilmi kitaplarda yayınlanan, internette paylaşılan, sosyal medyada yansıtılandan çok daha farklı bir ilim dalıdır. Maalesef artık insanlar doğru bilgileri paylaşmak yerine daha çok para kazanmak ya da popüler olmak için işine geldiği şekilde davranmaktadır. Bu da hem yetersiz bilgi dahilinde zaman kaybı ve çeşitli sorunlara hem de bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Ancak burada kişilerin göreceği zarar bu içerikleri paylaşan insanların umurunda değildir. Zira onların önceliği kendi çıkarları olduğu için bu ilimlerin bilmeyen kişiler için hayati sorunlara yol açacağını düşünmezler. Bu yüzden de bilgi kirliliği bir yana insanlara yalan yanlış formüller vererek onları nasıl bir tehlikeye soktukları akıllarını ucundan bile geçmez.

HAVAS İLMİ NEDİR

Havas ilmi eski zamanlardan beri bir çok insanın merak ettiği gizli ilim dallarından birisidir. Havvas ilminin temeli Esmaül Hüsna ve Kuran-ı Kerim'de geçen bazı ayetlere dayalıdır. Ancak havass ilmini icra edebilmenin bir çok farklı yöntemi ve uygulama alanı vardır. Bu yüzden de bu ilimleri anlık bir hevesle öğrenmek mümkün değildir. Zira hem doğuştan gelen bazı yeteneklere sahip olunmalı hemde bu ilimler konusunda uzmanlaşmış olunmalıdır. Bir çok insan bu dünyaya farklı yeteneklerle geldiği gibi bunu icra etmediği sürece bu yetenekler zamanla körelecektir. Bu yüzden doğuştan gelen bazı yeteneklerle bu ilimlere aşina olunsa dahi kişinin kendini geliştirerek uzmanlaşması gerekmektedir.

HAVAS İLMİNİN UYGULANMA ALANLARI

Havvas ilmi sağlıktan aşka, ekonomiden siyasete kadar bir çok alanda uygulanabilen bir ilim türüdür. Bütün bu alanları incelemek mümkün olmayacağı için genel olarak havas ilminin uygulandığı alanları inceleyelim. Havass ilmi toplumumuzda genellikle kişileri birbirine aşık etme, aralarında muhabbet oluşmasını sağlama, hastalıklara şifa olma gibi alanlarda talep görmektedir. Bazı durumlarda ise kişileri ayırma, sağlıklarını bozma, akıl sağlıklarıyla oynama, fiziksel veya ruhsal sıkıntılar yaşatma ve benzeri sebepler içinde istenmektedir.