Öncelikle belirtmek gerekir ki Havas ilmi aşağıda anlatılandan çok daha geniş bir ilimdir. Aşağıda yazmış olduğumuz kısımlar Havass ilminin genel hatlarıyla ve kişinin bu ilim hakkında ön bilgi sahibi olması adına yazılmıştır. Bu yazı Havass ilminin hayatımızda nasıl bir yeri olduğu ve bize nasıl yardımcı olacağı konuları göz önünde bulundurularak yazılmıştır.

HAVAS İLMİ NEDİR

Havas sözlükte geçen anlamıyla bir nesnenin diğer nesnelerden farklı ve üstün olması manasına gelen hassa kelimesinin çoğul anlamında kullanılmasına denir. Yani özel ve seçkin bilgilerin seçilmiş ve özel kişiler tarafından kullanılması ilmine havas ilmi denmektedir. Allah Kuran-ı Kerim'i bize 2 şekilde göndermiştir birincisi kuranın görünen yüzü yani Zahiri yüzüdür ikincisi ise sırlı yüzü yani Batıni yüzüdür. İnsanlar Kuran-ı Kerimin Zahiri yüzünden mesuldur Batıni yüzünden ise herhangi bir sorumlulukları yoktur. Batıni yüzü daha çok bu ilmi bilen medyumların, hocaların, alimlerin yardıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırması açısından kullanılmasını gerektirir. Kuran-ı Kerimin bu Batıni yani gizli yönünü alelade kitaplardan, internetten veya herkesin ulaşacağı kaynaklardan öğrenmek mümkün değildir. Bu kaynaklara ulaşan herhangi bir insan bunları görmüş olsa bile belli ilim yollarından geçmeden bu kaynaklardan herhangi bir bilgi edinemeyecektir.

Örneğin Japonca bilmeyen birisi Japon alfabesine baktığında sadece resme benzeyen ifadeler görecektir. Oysa o dili bilen kişiler tarafından resim olarak görülen yazıların belli anlamları vardır. Havas ilmi de bunun gibi sadece bu ilimleri bilen kişiler tarafından anlamlı hale gelmektedir. Allah tarafından peygamber efendimize miraçtan döndüğü zaman 3 ilim bahşedilmiştir. Bunlardan ilkini bütün insanlara açıklamakla  ikinci ilmi sadece alimlere ve ehil kişilere öğretmekle üçüncü ilmi ise sadece kendine saklamakla yükümlü tutulmuştur. Peygamber efendimiz bir hadisinde ' Ben ilim şehriyim Hz Ali ise bu şehrin kapısıdır. İlim öğrenmek isteyenler bu kapıya gelsin' buyurmuştur. Hz Ali'nin bu ilme dair sahip olduğu 'Cifr’u Cami’id-Dünya ve’l- Ahire' kitabı ise bu konuda en fazla bilgi içeren kitaptır. Hz Ali ise bu konuyla ilgili olarak Kuran-ı Kerim'i kastederek bu Allah'ın suskun kitabıdır ben ise Allah'ın konuşan kitabıyım buyurmuştur.

HAVAS İLMİ NELER İÇERİR

Havass ilmini sadece bir ilim olarak incelemek mümkün değildir. Havas ilmi içinde maddi ve manevi ilimleri barındıran bir ilim ağacıdır ve diğer ilimler bu ağacın dallarını oluşturur desek daha doğru olacaktır. Maddi ilimler olarak insan anatomisi, matematik, kimya, fizik, doğabilim, astronomi gibi ilimleri içermektedir. Manevi olarak ise Ecbed ilmi, Cifir ilmi, Esmaül Hüsna, vefk, dua gibi ilimleri incelemekte ve bunlardan yararlanmaktadır.