Grimoire kitabının günümüzdeki hali Albert Magnus tarafından 1493 yılında toparlanmış ve içinde ağırlıklı olarak kara büyülerin yazılı olduğu kitaptır. Zaman içerisinde bir çok oynama ve ekleme yapılan kitap daha sonra Fransızca ve Latinceye çevrilmiştir. Bu yayımların en büyük özelliği ise yazılı olan bilgilerin aynı zaman da çeşitli görselllerle desteklenmesiydi. Kitap ülkemizde dahil bir çok ülkede yasaklanmış ve bu yasaklar 1990 senesine kadar devam etmiştir. Ama kitabın yasaklanması etkisini kaybetmekten ziyade daha çok rağbet görmesini ve el altından yayılmasını sağladı. Kitabın günümüzde bir çok dilde baskısını buşmak mümkündür ama orjinal kitabın ne olduğu hala bilinmemektedir. Orjinal Grimoirelerin yazıldığı lisanlar ise insanlar tarafından kullanılmayan ve bilinmeyen bir dildir.

EN ÜNLÜ GRİMOİRELER

Bilinen en ünlü iki grimoire ise Solomonun Anahtarı ve Legemoton olarak bilinir. Diğer bir adıyla Solomonun Anahtarı Büyük Anahtar Legemoton ise Küçük Anahtar olarak geçmektedir. Bir rivayete göre bu iki kitabı kaleme alanın Kral Solomo'nun kendisi olduğu düşünülmektedir. Bir başka rivayete göre ise bu kitaplar bizzat iblis tarafından yazılmış ve yaygınlaştırması için Kral Solomon'a verilmiştir. Kral Solomon aynı zamanda o dönemin en zeki, en güçlü ve iblisleri kontrol edebilen en yetenekli büyücüsü olarak bilinmektedir.

Dönemin bir başka en ünlü grimoiresi ise Grimoire of Honorius adındaki kitaptır ve dünyaya düşen meleklerin nasıl diriltileceğini anlatmaktadır. Kitabın içeriğini ise Hıristiyanlık kutsamaları ve kullanılması gereken çeşitli formüller oluşturmaktadır. Kitap rahiplerin sadece din adamı olmadıklarını aynı zamanda ölen iblisleri diriltip işlerinin bir parçası olarak kullanmalarını emretmiştir.

GRİMOİRE DOĞRU BİR KAYNAK MIDIR?

Zamanımıza kadar gelen grimoire kitabının uğradığı değişimleri ve üzerinde yapılan oynamaları da göz önünde bulundurursak geçerli bir kaynak olmadığını rahatlıkla görebiliriz. Etkilerinden ve kullanımından doğabilecek zararlar da kesinlikle gözardı edilmemelidir ve uzak durulması daha faydalıdır. Bu tür kaynakları yeterli bilgi sahibi olmadan uygulamaya çalışmak kişiye hiç bir zaman yarar sağlamayacaktır. Allah-u Teala dertlerimizi çözmemiz için bize yararlı olan ilimleri zaten göndermiştir ve bu ilimleri kullanmak her zaman daha faydalıdır.