Gaybı kimler bilir sorusu insanların en çok merak ettiği konulardan birisidir, toplumumuzda daha çok geleceği görmek olarak bilinen Gaybı yalnızca Allah bilir. Ancak Gaybı iki türlü ele almak çok daha doğru olacaktır çünkü bazı insanlar veya cinniler gaybı bildiğini iddia eder ve bunu destekleyecek kanıtlar sunar. Ancak onların bildiği Nısbi Gayb'dır ve gerçekleşme ihtimali kesin değildir.

NISBİ GAYBI KİMLER BİLİR

İnsanların veya cinlerin bildiği gayba Nısbi Gayb denilmektedir. Nısbi Gayb gelecekte olacak bazı olayları belli hesaplamalar dahilinde bilmek veya birileri aracılığıyla bu olayları öğrenmektir. Ancak Nısbi Gaybın gerçekleşmesi kesin olmamakla birlikte ihtimaller dahilinde olma olasılığı çok yüksektir.  İnsanların gelecekteki yaşayacağı olayları belli hesaplamalar dahilinde öğrenmek şimdiki teknolojik cihazlarla dahi mümkündür. Örneğin bir insanı inceleyelim onun karakteri hayatındaki olaylar vs o insanın geleceğiyle ilgili bize bir çok ipucu verecektir. Cinler ise bazı yönlerden bizden daha üstün oldukları için bu olayları çevredeki belirli etkenler dahilinde araştırarak o kişiyle ilgili bilgiler verebilmektedir. Burada söz konusu olan geleceği bilmek değil belirli olaylar dahilinde öngörmektir. Gerçekleşmesi kesin olmamakla birlikte olma ihtimali çok yüksektir.

MUTLAK GAYBI KİMLER BİLİR

Herhangi bir varlığın duyuları aracılığıyla algılayamadığı, geçmiş, gelecek ve kainattaki bütün sırların bilinmesine Mutlak Gayb denilmektedir. Mutlak Gaybı yalnızca Allah ve onun izin verdiği ölçüde Peygamberler bilebilir. Mutlak Gaybın cinler tarafından bilinemeyeceği ise Sebe Suresinin 14.  Ayeti Kerimesinde kesin olarak bildirilmektedir. Cin Suresinin 26 ve 27. Ayeti Kerimelerinde ise Allah'ın izni dahilinde Gayb'ın bazı peygamberlere bildirildiği açıklanmaktadır. Allah-u Teala tarafından Peygamber Efendimize geçmişte yaşanan ve gelecekte gerçekleşecek bir çok olay bildirilmiştir. Günümüzde bir çoğu gerçekleşen kıyamet alametleri de bunlardan birisidir. Geçmişle ilgili de Peygamberimiz Efendimize Hazreti Yusufla ilgili haberler bildirilmiş ve Yusuf Suresinin 102. Ayeti Kerimesinde ' Ey Muhammed bu sana vahyettiğimiz Gayb haberlerindendir. Yoksa Yusuf' un kardeşleri o hileli düzeni kurarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin' buyrulur. Bunun dışında Allah'ın izni olmadan hiç bir varlığın herhangi bir şekilde Mutlak Gaybı bilmesi mümkün değildir.