Gayb duyu organları veya çeşitli aletler yardımıyla algılanamayan, hesap veya tecrübeyle anlaşılmayan şeydir yani görülemeyen değil görülmeyendir. Gayb genellikle ülkemizde geleceği görme, gelecekte olan bir şeyi bilme gibi düşünülse de bu açıklama yeterli olmayacaktır.

Gaybı genel olarak Mutlak Gayb ve Nısbi Gayb şeklinde iki türlü açıklamak çok daha doğru olacaktır. Mutlak Gayb sadece geleceği görme değil genel olarak bakıldığında kainattaki geçmiş ve gelecekteki bilinmeyen her şeyin bilinmesidir.Mutlak Gayb sadece Allah'ın bildiği ve izin verdiği ölçüde peygamberlere gösterdiği bir olaydır. Nısbi Gayb ise yakın gelecekte olacak olayları belirli bir hesaplama sonucu tahmin etme veya cinler vasıtasıyla öğrenmeye yönelik bir durumdur. Bu her ne kadar cinler gaybi bilebilir mi sorusunu akla getirse de bununla ilgili daha detaylı bir makalemiz olacak. Kısaca değinecek olursak burada söz konusu cinlerin geleceği görmesi değil insanlara görünmeme özelliğinden yararlanarak onlardan yararlanmasıdır diyebiliriz. Bunun dışında cinler veya başka herhangi bir varlık mutlak gaybı kesinlikle bilemez.

CİNLERİN GAYB YALANLARI

Bazı cinniler gaybı bildiğini iddia eder ancak onların bildiği Nısbi Gayb'dır. Gaybı Mutlak ise Allah-u Teala ve onun müsade ettiği ölçüde gösterilen peygamberler dışında hiç kimse tarafından bilinemez. Peygamber efendimiz yeryüzüne teşrif etmeden önce bazı cinniler melekleri dinleyerek gelecekle ilgili bazı haberleri öğrenmekteydi. Kuran-ı Kerim'de bu hadiseden dolayı Şeytan ve cinlerin kulak hırsızlığından bahsedilir. Ancak Resulullah Efendimize Peygamberlik verildikten sonra göklerin kapısı Şeytan ve cinlere kesin bir şekilde kapatılmıştır. Kulak hırsızlığı yapmaya çalışanların cezası ise yakıcı bir ışınla azap görmektir. İşte bu yüzden artık cinlerin veya şeytanın Mutlak gaybı bilmeleri imkansızdır.

GAYB'A İMAN ETMEK

Kuran-ı Kerim'de takva sahibi insanların en büyük özelliklerinden birisinin gayba iman etmek olduğu bildirilmektedir. Bakara Suresinin 3 Ayeti Kerimesinde O kimseler ki sürekli yenilenir ve kuvvet kazanır bir imanla gayba inanırlar buyrulmaktadır. Kuran-ı Kerim'de gaybla ilgili buna benzer daha bir çok ayeti kerime olmasıyla beraber bir çok bilinmeyende açıklanmıştır. Neml Suresinin 88. Ayeti Kerimesinde Dağları yerinde donmuş gibi sabit görürsün, ancak o dağlar da bulutlar gibi geçer buyrulmuştur. Bu ayeti kerimeye dikkat edildiği zaman dünyanın hareket halinde bulunduğu ve sabit olmadığı 1400 sene öncesinden haber verilmiştir.