Herhangi bir konuda medyuma duyulan ihtiyaç gün geçtikçe arttığı için bu konuda medyum arayan insanlar tecrübeli ve güvenilir bir medyum aramaktadır. İstanbul Fatih ilçesinde yaşayan insanlarda medyumluk ilmine gereken önemi göstererek dertlerine çözüm olabilecek bir medyum aramaktadır. Medyum arama işlemleri teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık internet üzerinden yapılmakta ve bu sayede insanlar isteklerine kavuşmaktadır. Aslında bu bir nevi insanlar için de bir devrim niteliği taşıyan bir durumdur. Zira eskiden insanlar mecburen yakında olan medyumdan yardım almak zorunda kaldıkları için bir çok olumsuz olay yaşamaları da kaçınılmazdı. Özellikle Doğu illerinde yaygın olan medyumluk ilmi bilmeyen kişiler tarafından yapıldığı için bir çok cin musallatı ya da akıl kaybı olayları yaşanmaktaydı. Artık filmlere de konu olan bu olaylar detaylı araştırıldığı zaman medyumluk ilmini bilmeyen kişilerin de büyük pay sahibi olduğu olaylardır. Zira cinler her ne kadar bir insana musallat olma özelliğine sahip olsa da bir köyün tamamına musallat olan cinler ancak insanlardan yardım alarak bunu başarabilir. Bu yardım bazen kötü ruhlu insanlar tarafından özellikle yapılsa da yanlış işlemler sonucu cinlere yardım eden insanlarda bu olaylarda pay sahibidir.

CİNLER NEDEN MUSALLAT OLUR

Cinlerin insanlara musallat olmaları genellikle üç sebepten dolayıdır. Bu sebepler ilk olarak kişiye büyü yapılmasıyla beraber gerçekleşen cin musallatı olaylarıdır. İkincisi cinlerin insanlarla iletişime geçmesi ve bunun sonucunda insanlar tarafından yardım almadan musallat olmalarıdır. Üçüncü ve en tehlikelisi olan ise yanlış yapılan işlemler sonucu insanlara musallat olan cinlerdir. En tehlikeli diye belirtmemizin sebebi diğer cin musallatları hem daha kolay çözülebilmekte hem de genellikle 1 veya 2 kişiyi etkilemektedir. Ancak yanlış yapılan bir işlem sonucu musallat olan cinler doğrudan kişiyi etkilediği gibi kişinin ailesini ve çevresini de etkileyebilmektedir. Bu yüzden bazı köyler cinler tarafından istilaya uğramış ve sürekli olarak orada yaşayan insanlara olumsuzluklar yaşatmıştır. Bu olaylar sonucunda bazı köyler tamamen terk edilmiş bazı köylerde yaşayan insanlara ne olduğu ise hala bilinmemektedir. Bu yüzden bu gibi olumsuz olaylarla karşılaşmamak için bu ilimleri bilmeyen insanlar kesinlikle hem kendilerini hem de insanları tehlikeye atmamalıdır.

FATiH MEDYUM

Fatih'te medyum arayan insanlar bu konuda internet üzerinden sık şekilde aramalar yapmaktadır. Ancak bu aramalar genellikle konum bazında yapılan aramalardır. Genellikle Fatih medyum, fatih medyumlar, fatih medyum adresleri, fatih büyü yapan medyum, fatihte büyü bozan medyum kelimeleri aranmaktadır. Ancak konum bazlı arama yapmak yerine niteliğine göre medyum aramak çok daha mantıklıdır.