İnsanlar sevdiği kişiyle evlenerek ve çocuk sahibi olarak mutlu bir hayat yaşamak için uğraşmaktadır ancak bazı sorunlar bu evliliğe mani olmaktadır. Günümüzün en büyük problemlerinden birisi de insanların artık günaha meyletmesi ve daha rahat yaşamalarıdır. Artık bir çok insan evlenmek yerine daha serbest bir hayat yaşamakta ve bunda bir beis görmemektedir. Ancak şeytanın insanlara en büyük oyunlarından birisi de özgürlük düşüncesi altında kişileri evlilikten soğutmaktır. Özellikle erkekler artık kişilere umut vermekte ancak iş evliliğe geldiği zaman çeşitli bahanelerle bunu istememektedir. Bu da günah olduğu gibi aynı zamanda insanların duygularıyla oynamak manasına gelir ve hiç bir bakımdan haklı bir davranış değildir. Özellikle kadınlar evlilik sorunları yüzünden bir çok olumsuzluk yaşamakta ve bunlar yüzünden hayatı üzülerek geçmektedir. Toplum baskısı da işin tuzu biberi olmakta ve sonuç olarak bir sorun bir çok sorunu beraberinde getirmektedir.

EVLiLiK BÜYÜSÜ YAPTIRMAK GÜNAH MI

Evlilik hem örf ve adetlerimizde hem de islam dininde çok önemli bir yere sahiptir. Ancak bazı sorunlardan dolayı insanlar sevdiği kişiyle evlenmek yerine istemediği ya da herhangi bir duygu hissetmediği insanlarla evlenmek zorunda kalmaktadır. Bu da sorunlu bir evlilik yaşanmasına sebep olduğu gibi hem kişileri hem de toplumu olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Ancak Allah biz insanlara evliliği isteyen insanlar için de bazı ilimler bahşetmiştir. Bu sayede insanlar bu ilimlerden faydalanarak sevdiği insanla evlenmekte ve mutlu bir hayat yaşamaktadır.

Öncelikle şunu düşünelim evliliğin kötü bir olay mı yoksa dinimizce önemli bir konuma sahip bir olay mı? Şeytan insanların evlenmesini mi yoksa evlenmeden yaşamasını mı ister? Evlilikte keramet var ise evlilik için Allah'ın bahşettiği ilimleri kullanmak günah mı? Aslında bu soruları cevaplayan insan evlilik büyüsünün günah olup olmadığını kendi iradesiyle rahatlıkla anlayacaktır. Evlilik büyüsü yaptıran kişilerin yaşadığı sorunlar her ne olursa olsun Allah'ın izniyle hepsi çözüme kavuşacaktır. Aileler karşıysa kişilere olan duyguları olumlu şekilde değişecek, kişi evlilikten korkuyorsa bu duygusu kaybolacak, maddi sıkıntıları varsa çözülecektir.