İnsanlar genellikle doğal yollardan halledemediği bazı sıkıntı ya da sorunlar için medyumlardan yardım alarak sorunsuz bir şekilde sıkıntılarını giderebilmektedir. Eşler arası yapılan işlemlerde toplumumuzda insanlar arasında en çok istenen büyü uygulamalarıdır. Bu yüzden de eşler arası büyü yapmanın günah olup olmadığı bir çok insan tarafından merak edilmektedir. Öncelikle büyünün her türlüsü günahtır algısını yıkmalıyız zira büyüler bazen zarar vermek amacıyla yapılsa da bazen insanların sıkıntılarını gidermek için yardım alınan bir ilimdir.

BÜYÜ YAPTIRMAK GÜNAH MI

Allah-u Teala bu ilimleri Harut ve Marut isimli iki meleği yeryüzüne göndererek insanlara öğretmelerini buyurmuştur. Ancak birisine zarar vermek için yapılan büyüleri de öğretmelerini buyurarak insanları bir sınava tabi tutmuştur. Bu tür kara büyülerin yapılması etik olmamakla birlikte günahtır. Ancak bazı büyüler insanların sıkıntılarını gidermeleri için insanlara bahşedilmiştir ve kimseye bir zararı dokunmadığı sürece yapılmasına günah demek Allah'ın ilimlerin yok saymaktır. Eğer Allah dilemezse hiç bir büyü ne etkisini gösterecektir ne kimseye bir yararı ne de zararı olacaktır. Ancak Allah insanlara çeşitli sıkıntılar verdiği gibi bunların şifasını da vermiştir. Bu şifalar bazen açıktan bazen de gizli olarak biz insanlara gönderilmiştir. Açıktan gönderilmiştir ki Allah'ın büyüklüğü bilinsin ve insanlar dertlerine derman bulsun. Ve gizliden gönderilmiştir ki sadece araştıran ve inanç sahibi insanlar yararlansın.

EŞLER ARASI BÜYÜ YAPMAK GÜNAH MIDIR?

Bir büyünün günah olup olmadığı kişinin ne niyetle yaptığına göre değişen bir olgudur. Zira birisine zarar vermek için yapılan bir büyünün günah olmadığını söylemek mantıklı değildir. Ancak bir insanın kimseye zarar verme niyeti olmadan bazı sorunlardan kurtulmak istemesinden dolayı yaptırdığı büyünün günah olup olmadığı niyete bağlıdır. Eşler arasında büyü yaptıran insanların da niyetleri ne kadar temiz ve kötü bir amacı yok ise günah olma olasılığı da o kadar azdır. Genellikle kaynanalar kızı veya oğlunu korumak için eşler arası büyü yaptırmayı tercih eder. Bunun genel sebebi de koruma dürtüsünden kaynaklanmaktadır. Eşler arasında sıkıntılar var ise ancak taraflardan birisi mantıksız bir şekilde boşanmak istemiyorsa öncelikle bunun nedeni öğrenilmelidir.

Mesela bir kadın kocasından şiddet görüyor ancak boşanmak istemiyorsa. Ya da bir erkek karısının büyün hoyratlığına ve aşağılamalarına rağmen boşanmıyorsa ortada bariz bir sorun olduğu bellidir. Bu durumda çaresiz kalan anne doğal olarak medyumlarda yardım talep edecektir. Her ne kadar bu şekilde eşlerin arasını bozmak günah olsa da maalesef bir çok evliliğin sonu bunun gibi sebeplerden ötürü ölümle bitmektedir. Ve kişiye şah damarından daha yakın olan Allah kulunun niyetini de ondan daha iyi bilecektir.