ECBED HESABI VE CİFİR İLMİ

Ecbed hesabı ve Cifr ilmi Kuran-ı Keim'in ve hadislerin Batıni yani gizli yönünü yorumlamaya ve bu sayede gelecekte yaşanacak olayları öngörmeye yönelik bir ilimdir. Geleceği görmek mümkün müdür diye soanlar olabilir ancak böyle bir durum asla söz konusu olamaz. Zira gaybı Allah'tan başkası bilemez burada anlatılmak istenen geleceği görme değil öngörme olayıdır. Yani hiç bir medyum hiç bir ilimle geleceği yüzde yüz gördüğünü iddia edemez. Ama bazı olayları, durumları, yaşayış biçimlerini yorumlayarak kişilerin veya olayların gelecekteki olması muhtemel olasılıklarını öngörmek mümkündür. Cifr ilmi de Ecbed hesabı ile olaylar ve kişilerin geleceğini öngörmemizi sağlayan bir ilim dalıdır. Bu bazı insanlara mantıklı gelmeyebilir lakin zamanında kahin diye adlandırılan kişiler bu ilimden faydalanarak kehanetlerini öngörmüşlerdir. Dünyaca ünlü kahin Nostradamus, Ursula Southeil,  Alois Irlmaier ve son zamanlar da kehanetleriyle ünlü Baba Vanga hepsi bu ilimden faydalanmıştır. Tüm bu isimler ve daha nicelerinin kehanetlerini araştırabilir ve çoğunun gerçekleştiğini görebilirsiniz.

Eğer bu ilimi yok sayarsak bu insanların kehanetlerini açıklamak nasıl mümkün olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ayrım ise bu kişilerin bütün kehanetleri tutmamıştır kehanetlerinin büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere bu kişiler geleceği görmekten ziyade gelecek hakkındaki düşüncelerini bu ilim sayesinde görmüşlerdir. Peki bu nasıl mümkün olabilir İslam dini dışında olan kişiler bu ilimden nasıl yararlanmış olabilir sorusu akıllara gelebilir. Cifir ilmi ve Ecbed hesabının kesin tarihi bilinmemekle birlikte çok eski zamanlarda kullanıldığı tahmin edilmektedir. Özellikle Hristiyanlık, yahudilik gibi dinlerde de bu ilmi kullanan ve Tevrat, İncil, Zebur gibi kitapların sırrına vakıf olmuş insanlar vardır. Ancak bu kitaplar zamanla insanlar tarafından tahrif edildiği için artık doğru bir kaynak değildir.

ECBED HESABI HER ZAMAN DOĞRU MUDUR

Yukarıda da belirttiğimiz üzere gaybı sadece Allahu Teala bilir, medyumlar ise cifr ilmini kullanarak cinnilerden yardım alarak gelecek hakkında öngörüde bulunabilir. Nasıl ki zamanın kahinlerinin bütün kehanetleri gerçekleşmediyse medyumun öngörmesi de her zaman gerçekleşmez. Medyum bu ilmi kullanarak olabilecek olasılıkların en mümkün olanlarını size söyler. Hiç bir medyum geleceği gördüğünü söyleyemez bu Allah'a şirk koşmaktır bu yüzden de medyumun söyledikleri kesin gerçekleşecek gibi bir düşünce olmamalıdır.