Deccal Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilikte kıyamete yakın bir zaman da yeryüzüne inerek insanları dinden çıkarmaya çalışacak varlığın adıdır. Din, iman, namus, onur gibi kelimeleri hiçe sayarak insanların tüm manevi değerlerinden uzaklaşmasını da sağlayacaktır. Deccal'in yeryüzüne inecek olması şüphesiz biz müslümanlar için en ağır imtihanlardan birisi olacaktır zira Peygamber efendimizde bu hususa özellikle dikkat çekmektedir. Hadislerinde geçtiği kadarıyla insanların en çok bu zaman diliminde dinden uzaklaşacağı, manevi değerlerini yitireceği bahsolunmaktadır. Bir Hadisi şerifinde ise insanoğlunun yaradılışından kıyamete kadar geçecek sürede Deccal'den daha büyük bir hadise veya fitne yoktur buyurmuştur. Onun fitnesi o kadar büyüktür ki Peygamberimiz bir başka Hadisi Şerifinde şeytanının şerrinin Deccal'in yanında çok küçük kalacağını ifade etmiştir. Sadece Peygamberimiz değil bütün peygamberler kendi kavimlerini Deccal'in şerrine karşı uyarmıştır. Nemrudların, Firavunların akla gelebilecek bütün kötülükleri yapan mahlukatların fitnelerinin Deccal'in fitnesinin yanında çok küçük kalacağını beyan etmişlerdir.

DECCAL NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR

Deccal kelimesinin kökeni Arapça olan bir kelime olan Decl sözünden türemiştir. Yalancı, söylediği yalanları doğru gibi gösteren, doğruyu ise kötülük olarak benimsemeye yönelten, iyi ile kötüyü karıştıran gibi çeşitli manalarda gelmektedir. Deccal yeryüzüne indiği zaman şüphesiz onun taraftarları da çok fazla olacaktır ve gücü buna bağlı olarak artacaktır. Dinsizliği bir sistem olarak benimseyen Deccal çeşitli hilelerle insanların gözünü boyayacak ve dinin olmadığını insanlara inandırmaya çalışacaktır. Öyle ki insanlar ona inanmasa bile ondan korkacağı için on biat edecek ve taraftarlarının yanına katılacaktır.

BÜYÜK SAVAŞ

Deccal yeryüzüne inerek bozgunculuk yapmaya ve insanları dinden çıkarmaya başladığı vakit dini inancı sağlam olan insanlar Allah'tan medet umacaklardır. Bu yakarışlar sonucu Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve inanan insanların yanında bulunarak Deccal'e karşı mücadele edeceklerdir. Burada yapılacak savaş iyiyle kötü arasında geçse de Deccal hiç bir zaman kötü olduğunu savunmayacak aksine kendisinin yaradan olduğunu iddia edecektir. Bu bakımdan inanç sahibi kişilerde birbiri arasında ihtilafa düşecektir. Deccal ise bu sayede bir çok inanç sahibi insanı da kendine inandırarak saflarına katılmaya ikna edecektir. Savaş sonunda Allah'ın takdiriyle müslümanlar kazanacak olsa da Deccal bu süre içerisinde bir çok insanı dinden çıkararak görevini tamamlayacaktır.