Dabbetül Arz kelime anlamı itibariyle hareket eden nesne manasına geldiği gibi bu bir bitki, insan, hayvan veya uçak gibi hareket eden bir nesne de olabilir. Kuran-ı Kerim'de Dabbe veya Dabbetül Arz kelimesi yaklaşık olarak 14 ayette geçmektedir ve bu insan, hayvan gibi manalarda kullanılmıştır. Bu konudaki genel görüş ise Dabbe'nin hayvanları temsil ettiğidir. Bunun sebebi Allah'ın yoldan çıkan her kavme bazı cezalar vermesidir mesela kimi kavmi depremle kimi kavmi kasırgayla kimi kavmi de hayvanlarla cezalandırmıştır. Hayvanlarla cezalandırmaya örnek ise Firavun'un ölümü tek bir sinekle olmuştur ya da Ebrehe kabeyi yıkmaya geldiği zaman Ebabil kuşları vasıtasıyla helak edilmiştir. Bunlara benzer örnek başka örnekler ise Kuran-ı Kerim'de yer almaktadır. Buradan yola çıkan İslam alimleri ise Dabbe'nin genel olarak hayvanları temsil ettiği görüşünde birleşmektedir.

Ama Dabbe sadece tek bir tür olarak görülmemelidir çünkü Dabbe aynı zamanda hareket eden nesneleri de temsil eden bir kelimedir. Mesela eski devirlerde uçak insanlar için bir dabbedir ya da bir araba ya da bir tren aynı şekilde insanlar için bir dabbedir. Son zamanlarda İslam alimlerinin bazı konularda kabul ettiği Dabbe ise AİDS'i temsil etmektedir. Zira AIDS daha çok gayrimeşru cinsel birliktelikten bulaşan bir hastalıktır ve Allah'ın yoldan çıkan insanları bu şekilde cezalandırması çok doğaldır.

KIYAMET ALEMETİ DABBE

Dabbe aynı zaman da kıyamete yakın dünyaya gelerek insanların günah işlemesine vesile olacak bir tür olarak anılmaktadır. Her ne kadar bu zamana kadar dünyaya çeşitli vasıtalarla gelmiş olsa da ahirete yakın dünyaya gelecek olan Dabbe çok daha tehlikeli olacaktır. Son zamanlar da Dabbe'nin televizyon veya bilgisayar olduğu da düşünülmektedir. Zira bu aletler icat edildikten sonra insanlar dinden uzaklaşarak zina, hırsızlık, taciz olaylarına yönelmiştir. Televizyonlar da sapıklık, zina olayları meşrulaştırılarak yaygınlaşması sağlanmıştır. Yine bilgisayar aracılığıyla insanlar bir çok günahı işlemektedir özellikle kumar işleri bilgisayarlardan rahatlıkla yapılabilmektedir. İnsanlar hemen her günahı yine bu bilgisayar aracılığıyla rahatlıkla işleyebilmektedir.

Bir Hadisi Şerifte Dabbe'nin kıyamete yakın çıkacağı ve bir elinde Hz Süleyman'ın mührü diğer elinde Hz Musa'nın asası olacağı anlatılmaktadır. Burada mühür ve asa iyilik ve kötülüğü temsil etmektedir. Zira bilgisayar ve televizyon insanlar için bazen bir günah kapısı olsa da bazen de insanların doğruyu bulmalarını sağlayacak araçlardır.