İnsan yaradılışı gereği hem soyunu devam ettirmek hem de daha bir çok sebep için evlenmek ve çocuk sahibi olmak ister. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu duyguyu herkes yaşayamaz ve bu yüzden çeşitli sorunlarla karşılaşır. Özellikle toplumumuzda kişiler evlendikten belli bir süre sonra insanlar sürekli olarak çocuk yapmaları konusunda baskı yapar. Her ne kadar bu insanların konuşmaları kişileri çok etkilemese de zaman ilerledikçe bu konuşmalar can sıkmaya başlar. Özellikle belli bir hastalık veya buna benzer sebeplerden dolayı çocuk sahibi olunamıyorsa bu kişiler suçluluk duygusu hissederler. Ne yazık ki toplumumuz da kişilerin bu durumları hoş karşılanmadığı gibi kişilerde ruhani hastalıkların artması olası bir durumdur. Özellikle kadınlar bu konuda daha hassas oldukları için daha çok yıpranırlar ve çocuk sahibi olamadıkları için kendilerini suçlarlar. Ülkemizin bir başka gerçeği de maalesef çocuk sahibi olamayan insanların boşanma yüzdeleri çok daha fazladır. Zira hastalığı olmayan kişi eşini sevse dahi bazen çocuk sahibi olma isteği çok daha ağır gelmektedir.

ÇOCUK İSTEYEN iNSAN İÇİN TILSIM

Allah bize bu dünyada sınav olarak bir çok dert verdiği gibi yine insanları çaresiz bırakmamış ve bazı ilimler aracılığıyla bir çok hastalığın tedavisini mümkün kılmıştır. Medyum Orhan AKAY çocuk sahibi olmayan insanların öncelikle hastanede tedavi görmesini tavsiye etmektedir. Ancak bazı durumlarda herhangi bir hastalık bulunmasa dahi kişilerin çocuk sahibi olamadığı sıklıkla görülen bir durumdur. Ne yazık ki bazı insanlar bu yüzden evliliklerini bitirmekte ya da hayatlarında çeşitli problemler yaşamaktadır.

NASIL ÇOCUK SAHİBİ OLUNUR

Kişilerin durumları ve üzerlerinde büyü olup olmadığı gibi işlemler yapıldıktan sonra nasıl bir yöntem izleneceği belirlenir. Bu yöntem belirlendikten sonra yapılacak işleme geçilir ve Allah'ın da izniyle sonunda kişiler çocuk sahibi olurlar. Tabiki burada medyum sadece bir vesiledir geri kalan bütün şifa Allah'tandır. Ancak kişilerin sadece dua ederek şifa bulamaması bazı fedakarlıklar gerektiği içindir. Zira herşey insanlar için kolay olsaydı bunun bir değeri kalmazdı. Allah bu yüzden bazı şifaları direk olarak değil bazı ilimler yoluyla insanlara bahşetmiştir.