Cinler insanlara zarar verme, görünmeme, hızlı hareket etme gibi bir çok özelliğe sahip olsa da onların da bazı konularda bizden zayıf oldukları bir gerçektir. Genel olarak bakıldığı zaman cinlerin sahip olduğu 4 özellik onların en zayıf noktalarıdır. Ancak burada söz konusu olan zayıflıklar bütün cinleri değil özellikle insanlardan daha üstün olduğunu düşünen ve insanları kullanan cinlerin özellikleridir.

CİNLERDE MANTIK ÇOK GELİŞMEMİŞTİR

Eğer cinlerin insanlara vermiş olduğu bilgilere bakılırsa mantıksal bir bütünlük olmadığı rahatlıkla görülebilir. Sürekli olarak birbiriyle çelişen beyanlarda bulunan cinler buna karşı da geçici cevaplar verirler. Özellikle cinlerin ilminde kendini geliştirmemiş ve cinlerden yardım aldığını düşünen insanlar aslında kendilerini kullandırmaktadır. Bir cinninin kullandığı insanlara verdikleri beyan ters düştüğü zaman da biz sizi denemek, dikkatinizi ölçmek için için böyle yaptık derler. Ancak cinlerin insanlara verdikleri bilgiler belli bir zaman sonra verecekleri başka bilgilerle çelişecektir. Çünkü o an için zekasını iyi şekilde kullananlar varlıklar olsalar da mantık olarak çok ileriyi düşünemezler.

CİNLER EGOİST VARLIKLARDIR

Cinler yaradılış ve özellikleri bakımından kendilerini bizden çok daha üstün gören bencil varlıklardır. Bu yüzden insanları korkutmayı, kullanmayı ve kendi büyüklüklerini kabul ettirmeyi çok severler. Bu sayede hem kendilerini yeryüzünün sahibi gibi görürler hem de insanlarla aralarına mertebeler koyarlar. Ancak bunu kullandıklarını insana göstermezler bir insanı kullanmaya başladıklarında o insanın dostu gibi davranırlar. Ancak içten içe o insanla dalga geçerek istediklerini de yaptırırlar.

CİNLERDE ÖFKE MEKANİZMASI ÇOK ZAYIFTIR

Cinler özellikle insanlar tarafından kendilerine bir kötülük geldiği zaman aşırı derecede öfkelenirler. Bu yüzden de cin musallatı bozulacağı zaman genellikle kaçmak yerine musallatı bozmaya çalışan insanla savaşmayı tercih ederler. Bu yüzden cin musallatı bozulurken uzman bir kişiden yardım alınması çok önemlidir. Zira yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan insan bu öfke karşısında zorluklar yaşayacaktır. Ancak uzman bir kişi onların öfkesini kendi lehine çevirerek bu olayı çok daha kolay çözebilmektedir.

Cinlerin kullandıkları insan onlardan kurtulmaya çalıştığı zamanda tüm o dostlukları bir anda şiddetli bir öfkeye dönüşecektir. Kendilerini insandan üstün gördükleri için bu durumu bir aşağılama olarak algılayacak ve o kişiye zarar vermeye çalışacaktır.

CİNLER YALAN SÖYLERKEN TEKRAR EDER

Cinlerdeki bir başka zayıf özellikte yalan söyledikleri zaman kullandıkları cümleleri sürekli olarak tekrar etmeleridir. Bu sayede söyleyeceği yalanlar için zaman kazanacaklardır.