Genel olarak bakıldığında Cinlerin ömürleri bir insanın ortalama ömründen 10 - 12 kat daha fazladır. Ve yaklaşık olarak 800 ila 1000 sene yaşadıkları bilinmektedir. Bu tabi ki bütün cinleri kapsayan bir durum değildir bazı cin kavimlerinde bu ömür 1400 seneye yakın bir zaman dilimini kapsamaktadır. Peki onların bu kadar uzun yaşamasına sebep olan nedir dünyanın ortalama yaşı 80 civarındayken neden cinler bizden çok daha uzun yaşar. Aslında bu olay tamamen Allah-u Teala'nın takdiri ilahisidir ve o ol dediği vakit olmayacak hiç bir şey yoktur. Ancak cinlerin neden bu kadar uzun yaşadığını bilimsel olarak açıklamakta mümkündür. Fizik biliminde kabul edilen ve 'öz zamanın kısalması' denilen enteresan bir olay mevcuttur ve bunu dünyadaki hemen her fizikçi kabul etmektedir. Peki nedir bu Öz zamanın kısalması?

ÖZ ZAMANIN KISALMASI

Öz zamanın kısalması olayını en basit şekilde açıklayacak olursak bir nesnenin ya da varlığın hızı ne kadar artarsa zaman da onun için yavaşlayacaktır. Eğer bu nesne veya varlık belirli bir hız limitine ulaşırsa o vakit zaman da duracaktır. Her ne kadar aklın alamayacağı bir olay olsa da ünlü Fizikçi Paul Langevin bu olayı şu şekilde açıklamıştır;

Uzay mekiği gibi bir vasıtanın içinde bulunan insanla beraber dünyadan ışık hızının yirmi binde biri gibi bir hızla hareket ettiğini düşünün. Bu taşıtın kendi zamanıyla 1 yıl boyunca yol alacağını ve sonra rotasını tam tersi istikamete çevirerek dünyaya döneceğini hesap edelim. Burada söz konusu gidiş 1 sene dönüş 1 sene toplam 2 sene geçmiş olacaktır. Ancak buradaki geçen 2 sene taşıtın içinde bulunan insanın kendi öz zamanıdır. Dünyaya döndüğün de ise kendi öz zamanında iki senelik bir zaman geçmesine rağmen Dünyada yaklaşık olarak 200 sene geçmiş olacaktır. Bu durum kişinin yüksek hızda hareket etmesinden dolayı öz zamanın yavaşlamasından dolayıdır.

Cinler de maddeden bağımsız olarak, bedensiz bir şekilde yaratıldıkları için sürekli yüksek hızda hareket etme kabiliyetine sahiptir. Bu derece yüksek hızda hareket etmelerinden dolayı da onlarda zaman kavramı daha farklı işlemekte ve bu yüzden bizden çok daha uzun yaşamaktadırlar.