Cinler her ne kadar bazı yönlerden bize benzeyen bizim gibi duyguları olan varlıklar olsa da  insanoğlu olarak onlardan daha üstün olarak yaratıldık. Kuşkusuz olarak insanlar ve cinler Allah'a ibadet etmek ve Allah'ın emirlerini uygulamak için yaratılmış varlıklardır. Bu yüzden cinlerin de dini sorumlulukları bulunmakta ve Allah'ın emirlerini insanlara bildiren peygamberlerin kurallarına uymaları gerekmektedir. Ancak cinlerin bize karşı bu dünyada bir üstünlükleri olmadığı için kendi içlerinden bir peygamberleri yoktur. Yaradılışımız gereği onlardan üstün olmamız sebebiyle peygamberler insan olarak gönderilmiş ve cinler de bu peygamberlerden mesul tutulmuştur. Kuran-ı Kerim'de bu hususla ilgili olarak bazı ayetler indirilmiştir ve cinlerin bizim peygamberlerimizden sorumlu tutulacağı bildirilmiştir. Cinlerin istediği zaman insanlara görünme gibi özellikleri bulunduğu için diledikleri zaman peygamberleri dinlemeye gittikleri de bilinmektedir.

HAZRETİ ÂDEM'DEN ÖNCE CİNLER

Cinler bu dünyada bizden çok uzun zaman önce yaratılmış varlıklar olduğu için bu zaman diliminde peygamberleri olup olmadığı da en çok tartışılan konulardan birisidir. Ancak Allah-u Teala İsra suresinde bu hususla ilgili olarak Biz bir peygamber göndermediğimiz müddetçe kimseye azap etmeyiz buyurmuşlardır. Buradan da anlaşılacağı gibi Hazreti Adem yaratılmadan önce cinlere bir peygamber gelmesi şart değildir zira Allah bunu açıkça Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir. Bunun dışında eğer cinlere kendi içlerinden bir peygamber gönderilmiş olsaydı şüphesiz bu Kuran-ı Kerim'de insanlara bildirilecekti. Bu yüzden cinlerin peygamber gelmeden önce herhangi bir sorumlulukları yoktur ve bu açıkça belirtilmiştir.

Bir başka mesele ise bu halde Hz Adem'e kadar yaşayan cinlerin nelerden sorumlu olduğudur. Cinler ilk yaratıldığı zaman Allah'a ibadet etmekteydi ancak insanın kendinden üstün yaratılacağını öğrenen Şeytan ( Şeytanda cinlerdendir) Allah'a isyan etmiştir. Allah'a ibadet eden cinlerin bazıları da şeytan gibi yoldan çıkmaya ve sapkınlaşmaya başlamışlardır. Bu süre ise tahmini olarak Hz Adem'in yaratılmasıyla beraber başlamıştır. Yani cinler Hz Âdem yaratılana kadar zaten dini görevlerini yerine getirmekteydi. Bu yüzden cinlere kendi içlerinden peygamber gönderilmesi akla uygun bir düşünce değildir. Zira onların sapkınlaşmaya ve dini görevlerini unutarak nefsi yaşamaya başlamaları ilk peygamber olan Hz Adem'in yaratılmasıyla birlikte başlamıştır.