Hazreti Süleyman Aleyhisselam tıpkı babası Hazreti Davud Aleyhisselam gibi önce hükümdar daha sonra peygamber olmuştur. Hazreti Süleyman küçüklüğünden beri çok zeki ve yüksek anlayışa sahip bir insandı ve verdiği doğru kararlarla Hz Davud kendi yerine Halife olarak Süleyman as seçmiştir. Peygamber efendimiz Hazreti Süleyman'ın doğruluğunu bazı hadislerinde anlatmıştır.

Bir Hadisi şerifinde Hz Süleyman'ın doğruluğunu şu şekilde anlatır ; ' Vaktiyle iki kadın iki çocuğuyla yolda giderlerken bir kurt büyük olan kadının çocuğunu kaçırır. Büyük kadın ise küçük kadına çocugunu kurt kaçırdı der ancak küçük olan kadın hayır senin çocuğunu kaçırdı der. Olay bu şekilde o zamanın hükümdarı olan Hz. Davud'a ulaşır ve Davud Aleyhisselam çocugun büyük kadının olduğuna ve ona verilmesine hükmeder. Bu olay Hazreti Süleyman'a ulaşır ve kadınlarla çocuğun huzuruna getirilmesini ister. Kadınlarla çocuk huzuruna geldiği vakit bir bıçak verilmesini ve çocuğun yarıdan kesilerek ve her iki kadına da eşit olarak verilmesini emreder. Bunu duyan küçük kadın Hz Süleyman'a yönelerek hakkından vazgeçtiğini ve çocuğun büyük kadının olduğunu söyler. Hz. Süleyman kadının bu sözünden sonra çocuğun küçük kadının olduğuna ve ona verilmesi gerektiğine hükmeder. Zira hiç bir anne çocuğunun ölmesine razı gelemezdi ve bu uğurda annelik hakkından vazgeçmeye hazırdı. ' (Buhârî, Enbiyâ, 40).

HAZRETİ SÜLEYMANIN CİNLERE HÜKMETMESİ

Hz Süleyman'ın emrine bir çok varlık ve doğa olayları verildiği Kuran-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Sebe Suresi 12. Ayetinde cinlerin, rüzgarın ve erimiş bakırın Hz Süleyman'ın emrine verildiği açık bir şekilde bildirilmektedir. Neml Suresinin 17. ayetinde yine cinlerin, insanların ve kuşların Hz Süleyman'a itaat ettiği bildirilmektedir. Hz Süleymanla ilgili olarak yine Kuran-ı Kerim'de buna benzer bazı ayetler mevcuttur. Beyt-i Makdis'i yani Süleyman tapınağını cinleri ve insanları çalıştırarak 7 yılda yaptırdığı rivayetler arasındadır. Bu tapınak zamanla yıkılmış ve tek bir duvarı kalmıştır yahudilerin ağlama duvarı adını verdiği bu tapınak tamamen yıkıldıktan sonra kıyametin kopacağına inanılır.

HZ SÜLEYMAN'IN ÖLÜMÜ

HZ Süleyman'ın ölümü Kuran-ı Kerim'de bir kıssayla anlatılmaktadır. Sebe Suresinin 14. ayetinde Cinleri çalıştıran Hz Süleyman'ın bir asaya dayandığı ve bu şekilde ruhunu teslim ettiği bildirilmektedir. Cinler ise ancak asasını bir ağaç kurdunun yemesinden sonra Hz Süleyman'ın yıkılmasıyla öldüğünü anlamışlardır.