Cinlere inanmak Ehli sünnet  ve cemaat itikadına göre dinin esaslarından biridisir ve Kuran-ı Kerim'de Cinlerle ilgili bir çok ayeti kerime bulmak mümkündür. Rahman Suresi'nin 15. Ayeti kerimesi bize cinlerin dumansız bir ateşten yaratıldığını anlatır. Bu ayetin en büyük önemi ise Şeytan'ın sanılanın aksine melek değil cin soyundan olduğu ya da onların atası olduğudur. Şeytanın Allah'a isyan ederken söylediği ' Beni ateşten yarattın insanı ise çamurdan, ben onlardan daha üstünüm' sözü bize Şeytan'ın melek olamayacağını net bir şekilde göstermektedir. Melekler nurani ışıktan yaratılmış ve Allah'a ibadet ve itaat etmekle görevlendirilmiş varlıklardır. Buradan da anlaşılacağı gibi şeytanın melek olması söz konusu değildir ve beni ateşten yarattın sözü cin olduğunu göstermektedir.

Ve yine Kuran-ı Kerim'de geçen Cin Suresi'nin 4 ayeti kerimesinde Şeytanla ilgili olarak. ' Demek bizim beyinsiz olanımız ( iblis ve azgın cinler ) Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş' buyrulmaktadır. Cin suresinde de şeytanı anlayan bu ayetin geçmesi de Şeytanın cin soyundan geldiğini ya da cinlerin atası olduğunu kanıtlamaktadır.

KURAN-I KERİM'DE CİNLER

Kuran-ı Kerim'de Cinlerle ilgili toplam 42 ayeti kerime bulunmaktadır. Bu ayetlerde cinler hakkında bilgiler, cinlerin kötülükleri, cinlerin ne için yaratıldığı vs bir çok açıklama bulunmaktadır. Bu ayetleri okuduğumuz zaman cinlerin de bize benzer duygulara sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Ayeti kerimelerin genelinden anlaşılan ise Kuran-ı Kerim'in cinlerle insanlara aynı şekilde tebliğ edildiğidir.

CİNLERİN İNSANLARA MUSALLAT OLMA SEBEPLERİ

Cinler genellikle insanlara belirli bir sebepten dolayı musallat olurlar. Bir cinninin insana musallat olması genellikle yapılan kara büyüler veya yanlış yapılan büyüler yüzündendir. Ancak bazı durumlar da buna gerek kalmadan da insanlara cinler musallat olabilir. Örneğin sürekli cinleri anarsanız, cin filmleri izlerseniz onların sizin çevrenize toplanmasına sebep olursunuz. Bir başka neden ise istemeden de olsa bu varlıklara veya ailesine bir şekilde zarar vermenizden kaynaklanmaktadır. Örneğin geceleri sıcak su dökülen yerde bir cinni var ise bu onların zarar görmesine sebep olacaktır. Sıcak su döküleceği zaman besmele çekilmesi orada bulunan cinnilerin uzaklaşmasını sağlayacaktır. Kırsal bölgelerde yaşanan cin musallatlarının en büyük sebeplerinden birisi ise cinlerin bu tür yerlerde çok fazla olmalarından dolayıdır. Eğer bu tür yerlere özellikle geceleri gidilirse cinler rahatsız olacak ve size zarar vermeye çalışacaktır.