Çingene büyüsü yapılan kişilere fiziksel ve psikolojik yönden olumsuz etki eden ve kişinin hayatının alt üst olmasını sağlayan bir büyüdür. Ülkemizde genellikle evli ve sevgili olan çiftleri ayırmak için sıklıkla medyumlardan talep edilmektedir. Bu büyüye maruz kalan kişi ani değişimler yaşar ve çift arasında soğukluklar başlar. Bu soğukluklar giderek tartışmaya ve kavgalara sebep olur ve sonunda bu kişiler birbirini bir daha görmek istemez. Çingene büyüsüne maruz kalan kişi ise bir türlü huzur bulamaz ruhani ve fiziksel yönden çok zor zamanlar geçirmeye başlar. Büyü bozulmadığı, kişi ölmediği veya delirmediği sürece bu durum her gün daha da beter bir hal alır.

Kara büyüler arasında etkisini kısa sürede göstermesi ve yapılan kişiye bir çok yönden zarar vermesi sebebiyle çokca tercih edilen büyüler arasındadır. Bir inanışa göre bu büyü sadece çingene kanı taşıyan yani çingene soyundan gelen kişilere etkisini göstermez. Bu büyüye maruz kalan kişi çingene kanı taşımıyor ise bozulması oldukça zordur. Bu büyüyü bozmak için çingene büyüsüne hakim uzman bir medyumdan yardım alınması şarttır aksi takdirde büyü bozulmayacak ve kişi çok daha zor günler geçirecektir.

ÇİNGENE BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR

Çingene büyüsü medyumlar tarafından genellikle iki şekilde yapılmaktadır ve etkileri birbirine göre farklılık göstermektedir. Birinci şekli tılsımlı sözler söylenerek bir koyunun boğazı kesilir ve karnından yarık açılarak  kalbi sökülür. Koyunun kafası, bedeni ve kalbi bu şekilde 3 parçaya ayrılır ve her biri büyü yapılacak kişinin belli bir parçasını temsil eder. Kafası kişinin aklının, bedeni kişinin hareketlerinin ve kalbi de kişinin duygularının temsilidir. Bu şekilde koyunun her bir parçası birbirinden uzak olan yerlere gömülmelidir. Bu şekilde kişinin duyguları, aklı ve hareketleri değişimler gösterecek ve kendisinde olmayan davranışlar sergileyecektir. Bu şekli maddi yönden daha pahalı olduğu için tercih edilmese de etkisi ve bozulması bakımından oldukça zordur.

İkinci şekli ise büyü yapılacak kişinin kullandığı bir eşyası alınır ve üzerine eşyaya göre çeşitli şekiller verilerek tılsımlı sözler söylenir. Örneğin bir tarak alınarak bu tarağın dişleri kırılır veya kişinin elbisesi alınarak bu elbiseye çeşitli şekiller verilerek kesilir. Eşyalara yapılan bu şeyler aslında kişiyi temsil etmektedir. Nasıl ki bu eşyaların işlevi bozuluyorsa kişinin duygu, hareket ve aklı da bu şekilde bozulur ve kişi kendinden beklenmeyen tavırlar sergiler. Daha sonra ise kişiden alınıp üzerinde işlem yapılan eşya gür bir ateşte yakılır ve büyü etkisini bu şekilde göstermeye başlar.