Celcelutiye duası alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'e indirilmiş, Hazreti Ali tarafından yazıya geçirilmiş faziletli bir duadır. Celcelutiye duası toplumumuzda isim olarak bilinse de maalesef ne kadar faziletli ve sırlarla dolu bir dua olduğu pek bilinmemektedir. Özellikle bu dua hakkında internette bir çok bilgi bulunmasına rağmen bu bilgiler yeterince açık değildir.

CELCELUTiYE DUASI NEDİR?

Celcelutiye duası Allah-u Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber efendimize armağan edilen içinde İsm-i Azam bulunan sırlarla dolu bir duadır. Ve o İsm-i Azam Arş-ı Ala'nın kenarına, Yedi kat göklere, Yedi kat yerlere, güneşin ve ayın kalbine yazılmıştır. Eğer bunlar yazılmasaydı Arşı Ala'yı melekler taşıyamazdı, yedi kat gök yükselemezdi, yedi kat yer sabit duramazdı, güneş ve ay ışık veremezdi. O İsm-i Azam Cebrail Aleyhisselam'ın kanadına, Mikail Aleyhisselam'ın başına, İsrafil Aleyhisselam'ın alnına, Azrail Aleyhisselam'ın elinin üzerine yazılmıştır. İsm-i Azam yazılmasaydı Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne inemezdi, Mikail Aleyhisselam doğa olaylarına hükmedemezdi, İsrafil Aleyhisselam Sur'a üfleyemezdi, Azrail Aleyhisselam canları alamazdı. Bunun gibi daha nice faziletleri içerisinde bulunduran Celculatiye duası insanın ağzından düşürmemesi gereken bir çok gizlerle dolu olan çok makbul bir duadır.

CELCELUTİYE DUASININ FAZİLETLERİ

Celcelutiye duası İslam aleminde uzun zamandır okunan ve bir çok insanın derdine derman olmuş bir duadır. Korkuları yenmek, doğal afetlerden korunmak, Salih evlat sahibi olmak, düşmanların şerrinden korunmak, evin bereketini artırmak gibi binlerce derde deva olmaktadır. Bir çok İslam aliminin nadir olarak kabul ettiği konulardan birisi de Celcelutiye duasının her derde deva olduğudur. Bu duayı gerektiği gibi yapan insanlar maddi veya manevi olarak sıkıntı çektiği bütün dertlerinden kurtulur. Bu duayı okuyarak dertlerinden kurtulan binlerce insana rastlamak mümkündür.

CELCELUTİYE DUASI NASIL OKUNMALIDIR

Celcelutiye duasını okumak için öncelikle temizlenmeli ve abdest alınmalıdır. Daha sonra hangi amaçla yapıldığına göre belirlenen zamana ve okunma sayısına göre duaya başlanmalıdır. Ancak dua okunurken kişinin kalbi temiz olmalı ve  kesinlikle kendi derdini veya başka herhangi bir şeyi düşünmemelidir. Dua bittikten sonra gözler kapatılarak Allah'a niyet ya da dert ne ise söylenmeli ve onun yüceliğinin tüm bu dertlerden çok daha üstün olduğu kalpten geçirilmelidir. Allah-u Teala duaları geri çevirmez ancak unutulmamalıdır ki kişinin dileğinin gerçekleşeceği an o kişi hakkında en hayırlı olan zamandır.