Ouija ya da toplumumuzda daha çok cadı tahtası adıyla bilinen ve cin veya ruh çağırmaya yarayan genellikle tahta ya da kemikten yapılan bir düzenektir. Eski zamanlardan beri bir çok kültür tarafından kullanılan cadı tahtası ülkemizde de kendine yer edinmiş bir nesnedir. Basit bir şekilde anlatacak olursak Ouija alfabenin sıralandığı bir zemine sayılar ve çeşitli kelimelerin yazılmasıyla başlar. Bu kelimeler genellikle Evet, hayır, merhaba, güle güle gibi basit kalıplardan oluşmaktadır. Daha sonra bu kelimeleri seçmeye yarayan bir nesne belirlenir ve dairenin ortasına koyulur. Bu nesne ise zorunlu olmamakla birlikte genellikle fincan, çakmak ya da ok benzeri bir nesne olabilir. Daha sonra ortamda bulunan kişiler el ele vererek istediği ruhu veya bir cini çağırarak onunla iletişim kurarlar. Çağrılan varlık ise seçilen nesneyi hareket ettirir bu harfler not edilerek anlamlandırılır. Çağrılan varlık genellikle kişinin ölen bir akrabasıdır ve bu şekilde o kişinin hakkında merak edilen bilgiler istenir.

OUİJA TAHTASININ TARİHİ

Ouija tahtasının ilk olarak Çin'de Çin Song Hanedanı zamanında kullanıldığı düşünülmektedir. O zamanın Çinli bilginleri ruhlarla bir şekilde iletişim kurulabileceğini düşünmektedir ve bu yüzden çeşitli araştırmalar yaparlar. Daha sonra Ruh çağırma tahtası adını verdikleri Ouija tahtasını bularak fuji adında bir otomatik yazı biçimini kullandıkları düşünülmektedir. Günümüzdeki hali ise 1853 yılında Fransız bir ruh bilimci olan M. Planchette tarafından tasarlanmıştır ama seri şekilde satışının yapılması 1886 yılını bulmuştur. O zamanlar cadı tahtası bir çoğuna göre bir oyundu aslında bir dergide yapılan ankette insanların yüzde altmış beşi bu şekilde düşünüyordu.

OUİJA TAHTASI NASIL KULLANILIR

Ouija tahtasını kullanabilmek için minimum iki kişi gerekmektedir zira bir kişinin cadı tahtasını yönetmesi mümkün değildir. Önerilen ise farklı bakış açıları oluşması  bakımında farklı cinsiyetten insanların olmasıdır. Ouija kullanmak için genellikle atmosferde oluşan parazit enerjilerin daha az olduğu gece vakitleri seçilir ama loş veya karanlık bir ortamda aynı etkiyi yapacaktır. Daha sonra ise ortamda bulunan  kişiler parmaklarını Ouijanın bulunduğu dairenin ortasına koyar ve gerekli olan sözler hep birlikte söylenir. Daha sonra varlığın geldiği düşünülüyorsa ondan bir işaret verilmesi istenir. İşaret gelirse ona istenilen sorular sorulur ve varlık nesneyi ya kelimelerin üzerine getirir ya da nesne alfabede bulunan harfleri sırayla gezer. Daha sonra oturum sonlandırılır ve nesne güle güle yazan kelimenin üzerine getirilir.