Berzahı aleme geçiş yapabilmek için bir büyücü veya cin musallatı sebebiyle ölmüş bir insanın mezarı bakır bir kürekle kazılarak kefeninin alınması gereklidir. Daha sonra yatsı ezanını müteakiben mezardan alınan kefene berzah alemine geçiş yapacak kişinin girmesi ve bir Hüddam tarafından toprağa gömülmesi gerekir. Daha sonra gerekli olan sözler söylenerek Berzah Alemine ya da Azrail yokuşuna geçiş yapılır. Berzah Alemine geçiş yapacak kişinin başında da birisi beklemelidir aksi takdirde kişi belli bir süre bu alemden çıkamazsa ruhu ahirete kadar orada kalır. Bedeni ise bu dünyada artık cesetten başka bir şey değildir. Berzah Alemine sadece bu ilimleri bilen insanlar geçiş yapabilir zira bu alemde tüm lanetli varlıklar ve ruhlar bulunmaktadır ve bu ilmi bilmeyen insanların geri dönememesi çok yüksektir. Berzah Alemine geçiş yapmak bu ilmi bilen insanlar için bile her zaman çok zordur çünkü onların da geri dönmeme ihtimali vardır.

Berzah alemiyle bu dünyada geçen süre arasında da çok fark vardır. Oraya giden insanlar günler geçtiğini düşündüğü halde burada sadece dakikalar bazen saniyeler geçmektedir. Bu süre tam olarak hesaplanamasa dahi bazı hüddamların aktardığına göre oraya gidip saatlerce kaldıklarını düşünmeleri bu dünyadaki bir kaç dakikaya eşittir. Ayrıca her kim olursa olsun orada konuşulan bir konuyu bu dünyada hiç kimseye aktarmamalıdır. Aksi takdirde hem anlatan kişi hem dinleyen kişi yanacaktır.

BERZAH ALEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Berzah Alemi farklı isimlerle bir çok topluluk ve din tarafından kabul görmüş bir gerçektir. İslam alimlerinin genel görüşü ise cehennemin 7 kapısından birisi Berzahı Aleme açılmaktadır. Ve bu aleme geçiş yapan herkes cehennemin sesini bir şekilde duymaktadır. Bazı alimlere göreyse bu kapı dünyaya en yakın olan cehennem kapısıdır. İblisler, ifritler ve bu şekilde Allah'ın lanetlediği bütün varlıklar cehenneme bu kapıdan girecektir. Berzah alemiyle ilgili başka bir görüş ise bazı hayvanların bu aleme geçiş yapabilmeleridir. Alimlere göre bu iki hayvan bu dünyada onların kılığına giren cinnilerin yerine berzah alemine geçiş yapmaktadır. Berzahı Aleme geçiş yapan hüddamların aktardığına göre orada bu iki hayvanı görmek mümkündür. Ve orada görülen hayvanın kılığında bu dünyada bir cinni dolaşmaktadır.