Azrail yokuşu veya diğer adıyla berzah alemi nedir sorusu insanların en çok merak ettiği konulardan birisidir. Berzah alemi Allah'ın lanetlediği iblislerin, cinlerin, ifritlerin ve kara büyü ilimleriyle uğraşan insanların ruhlarının ahirete kadar mahkum olduğu yere denilmektedir. Cinlerin insanlara musallat olmaları durumunda insanların bir an önce bu varlıklardan kurtulması gerekmektedir. Aksi takdirde gerek psikolojik olarak gerekse fiziksel olarak zarar görmesi kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle musallat olayı cin padişahları veya ifritler tarafından gerçekleştiriliyorsa sorunu bu dünyada çözmek pek mümkün değildir. Bu yüzden de berzah alemine geçiş yapılarak ve cin musallatının orada çözülmesi gerekmektedir.

Bazen de cin musallat olan insanların ortadan kaybolması sebebiyle insanların nerede olduğunu öğrenmek için berzah alemine geçiş yapılması gerekmektedir. Bir zamanlar Anadolu'da yeni doğan çocuklar kaybolmaya veya hastalıklı doğmaya , lohusa kadınlarsa delirmeye ve intihar etmeye başlamıştı. Bunların sebebi o zamanlar halk dilinde Al karısı olarak bilinen bir varlığın insanlara musallat olmasıydı. Bu durum üzerine dönemin valisi çeşitli çözümler arasa da hiç kimse bu gizemleri çözememekteydi. Daha sonra İmam Muheyne isminde bir Hüddam'ın şöhretini duyan vali ondan yardım istemek zorunda kalmıştı. Daha sonra Hüddam Muheyne çeşitli araştırmalar yapmış ve sonunda berzah alemine geçerek bu sorunu çözmüştür. Bundan sonrası Muheyne'nin bu zamana kadar yazdığı mektuplardan ele geçirilenlerde yazanların bir kısmıdır.

HÜDDAM İMAM MUHEYNE

Bu olaylar yaşandığı zaman olayların gerçekleştiği köy ve kasabaları gezmeye ve sorunu araştırmaya başladım. Gördüm ki köylerdeki yeni doğan çocuklar kaybolmakta, doğanlar ise hastalıklı veya bazı uzuvları eksik olarak doğmaktaydı. Daha önce böyle bir olaya şahit olmamıştım ve gördüklerim karşısında ürperdim çünkü çoğu hamile kadın delirmiş ev bark ne varsa ateşe vermişlerdi. O zaman bu Al karısı olaylarının ancak Berzah alemi denilen yere geçiş yapılarak çözüleceğine emin oldum. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra berzah alemine geçiş yaptım ve bu kafir cinnilerin efendilerine bularak onunla görüştüm. Ne görüştüğümü anlatamam ama bu olayların son bulması için gereken her şeyi yaptım.

BERZAH ALEMİ NASILDIR

Hüddam Muheyne'nin mektuplarında anlattığı kadarıyla berzah aleminde hava çoğu zaman soğuk, güneşsiz, puslu ve gri bir renktedir rüzgar ise aralıksız olarak esmektedir. Bazense alev renginde rüzgarların estiği ve havanın dünyadaki tüm sıcaklıklardan daha sıcak olduğu bir yerdir. Alimlere göre bunun nedeni ise berzah aleminin kapılarından birisinin cehenneme açılmasından dolayıdır.