Bartın ilimizde yaşayan insanlar özellikle ruhani hastalıklar konusunda kendilerine yardımcı olacak uzman bir  medyum aramaktadır. Son zamanlar da diğer ülkelerde olduğu  gibi bizim ülkemizde de ruhsal bunalımlar geçen yıllara göre arttı ve maalesef tıp bu konuda yetersiz kalmaktadır. Tıbbın bu yönden eksik kalmasının en büyük sebebi ise medyumların ilimlerini kabul etmemesi ve bu ilimleri hala çağ dışı olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Medyumların kullandığı ilimler tarihi olarak tıp ilminden  çok daha önce de kullanılmaktaydı ve hala kullanılmaktadır. Eğer medyumluk ilmi bu kadar insanı isteklerine kavuşturmasa elbette unutulurdu ancak bilim hala bu insanları da görmezden gelmektedir. Bilimin medyumluk ilmini kabul edememesinin en büyük nedeni ise somut deliller bulmak istemesinden kaynaklıdır. Ama sorarım size bunca insan bu ilim sayesinde isteklerine kavuşurken somut bir delil oluşturmaz mı zaten. Ya da somutluğu ispatlanamadı diye insanlara bunca yıldır yardımı dokunan bir ilim nasıl görmezden gelinebilir.

Medyumlar hiç bir zaman bilimi görmezden gelmemiştir Medyum Orhan AKAY özellikle tıbbın yardımcı olacağını düşündüğü insanları doktorlara yönlendirmektedir. Ama herkesin bildiği üzere özellikle ruhsal sorunlarda tıp bu konuda gelişme gösterememiş ve tabiri caizse yerinde saymaktadır. Oysa insanlara yardım edemeyen ve sırf ön yargılarından dolayı insanları medyumlara yönlendirmeyen kişiler hastalarının kaderiyle oynamaktadır. Önemli olan insan sağlığı ise bilim insanları bu ön yargılarından kurtulmalı ve medyumluk ilmine gereken önemi göstermelidir.

BARTINDA BULUNAN MEDYUMLAR

Bartın'da medyum arayanlar insanlar genellikle Bartın medyum, Bartın büyü yapan hoca, Bartın büyü bozan hoca, Bartın medyum adresleri, Bartın cinci hoca kelimelerini kullanmaktadır. Bartın'da yaşayan bir çok insan medyum Orhan AKAY'dan yardım almakta ve bu sayede daha huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamaktadır. Bu sayede bir çok insanı isteğine kavuşturan Orhan AKAY'ın amacı bu ilimle ulaşabildiği kadar çok insana yardım etmektir. Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu ilimin hakkını ancak böyle ödeyeceğini bilmektedir bu yüzden de son nefesine kadar insanlara yardım etmeyi kendine bir borç bilmiştir. Siz de medyum Orhan AKAY'dan yardım almak ve isteklerinize kavuşmak için bize ulaşabilirsiniz.