Barnaba yada Barnabas İncili Hazreti İsa'nın yakın takipçilerinden birisi olan Joseph'in Hz İsa'dan öğrendiklerini ve duyduklarını yazmış olduğu kitabın adıdır. Aslen Kıbrıslı bir yahudi aileden olan Joseph'e Barnaba takma adı yani teselli oğlu anlamına gelen lakap daha sonradan verilmiştir. Barnaba'nın on iki havariden birisi mi olduğu yoksa sadece Hazreti İsa'ya bağlı yakın bir takipçi mi olduğu günümüzde hala tartışılmaktadır.

Barnaba İncili ilk olarak İskenderiye kiliselerinde kabul görmüş ve okutulmaya başlanmıştır. Ancak yine bu tarihlerde İznik Konsülü toplanarak kiliselerin resmi İncillerinin Matha, Markos, Luka ve Yuhanna olmasına karar verdiler. Barnabas İncili ve diğer bütün incillerin okutulması ve bulundurulması yasaklandı. Barnaba İncili hakkında çıkarılan bu yasaklamalar çok etkili olmadı ve İncil günümüze kadar Fra Marino adındaki keşiş sayesinde varlığını sürdürdü.

BARNABAS İNCİLİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hz İsa'nın ölümünden sonra İncil çok geçmeden insanlar tarafından tahrif edilmeye başlanmıştı. Hristiyanların kabul ettiği Matha, Markos, Luka ve Yuhanna Hazreti İsa'ya bu şekilde inmişti ancak bu inciller Yunanca olarak yazılmıştır. Hazreti İsa'nın konuştuğu dil ise Aramicedir. Bir başka konu ise bu dört İncilin içerikleri de birbiriyle çelişmektedir. Mesela 3 İncil Hazreti İsa'nın cesedinin kaya içine oyulmuş bir kabre koyuldunu bildirir ancak Yuhanna Hazreti İsa'nın cesedinin bahçede olan bir kabre koyulduğunu belirtir.

Barnabas İncili ise bilindiği kadarıyla İncil'in orjinaline en yakın yazılan kitaptır ve içeriği nedeniyle Hristiyanlar tarafından kabul görmemektedir. Zira Hristiyanların bugün kabul ettiği bir çok inanca ters düşmekte ve çoğu inancı desteklememektedir. Örneğin Hristiyanların kabul ettiği Hazreti İsa Allah'ın oğludur sözünü hiç bir şekilde kabul etmez. Tevratta ve Hristiyan inançlarında kabul edilen Hz İbrahim'in Hz İshak'ı kurban ettiğini değil Kuran-ı Kerim'deki gibi Hz İsmail'i kurban ettiğini bildirir. Yine Kuran-ı Kerim'de bildirildiği gibi Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmediğini, Yahuda İskariyoth adında birinin Hz İsa'nın suretinde gösterildiğini bildirir. Buna benzer Hristiyan inançlarına ters düşecek bir çok olay daha Barnabas İncilinde yer almaktadır. Tüm bu yazılanlar nedeniyle de Hristiyanlar tarafından kabul edilmemektedir.