Medyumluk ilmi çağlar boyunca çeşitli yöntemlerle insanlara ve toplumlara yardımcı olmuş ve hala da özellikle kişilere yarar sağlayan bir ilimdir. Özellikle kişilere dememizin sebebi çağın gelişmesiyle birlikte toplumlarda medyumluk ilmi çağ dışı gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu durumun en temel nedeni ise bilimin ve tıbbın gelişmesiyle birlikte medyumluğa olan ilginin azalmasından dolayıdır. Zira medyumluk ilmi eskiden sadece manevi tedavilerin ya da isteklerin yanı sıra insanların hastalıklarına da çare olmaktaydı. Ancak tıbbın gelişmesi insanların daha kolay tedavi olmasına olanak sağladığı gibi bir çok yararını da inkar etmek mümkün değildir. Gerçek medyumlar hiç bir zaman bilimin ve tıbbın karşısında olmadığı gibi gereken desteği de göstermiştir. Zira özellikle hastalık konusunda önce doktora başvurulması medyumların kişilerden ortak talebidir. Burada önemli olan bir ilmin gerçekliğini veya olabilirliğini tartışmaktan ziyade insanlara yarar sağlayıp sağlamadığı konusudur. Ancak bu konularda maalesef bilim açıklayamadığı her şeyi reddetmekte ve insanların yararına olacak bir ilmi yok saymaktadır. Her ne kadar medyumluk ilmi bir çok konuda kanıtlar sunsa ve gerçekliği tartışmasız bir konu olsa da bilim inatla reddetmektedir. Zira açıklanamayan her şey bilimin bir yarası olarak görülmektedir ancak unutulmamalıdır ki bilim insanların yararı için uğraşmalıdır. Aksi takdirde bencil bir insandan farkı kalmayacak olan bilim de zamanla insanlara yarardan çok zarar getirecektir.

BÜYÜLERİN AMACI

Bilindiği ve Kuran-ı Kerim'de anlatıldığı gibi büyü ilmi Harut ve Marut isminde iki meleğin Babil halkına bu ilmi öğretmesiyle başlamıştır. Bu ilmin insanlara gönderilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi kötü şekilde bu ilmi kullanan insanların cezalandırılması, ikincisi ise Allah'ın insanların iyiliği için yararlanması içindir. Ancak insanlar genellikle birinci şekli göz önünde bulundurarak büyünün her türlüsünün günah olduğunu iddia etmektedir. Ancak böyle bir iddia Allah'ın insanların yararlanması için insanlara göndermiş olduğu bir ilmi reddetmek demektir. Ve bu şekilde her ne kadar niyet olarak kötü olmasa da insanların rahatlıkla çözeceği konularda zorluk çekmesi manasına gelmektedir. Bu da zamanla insanların isyan etmesine ve çektiği zorluklar karşısında pes etmesine yol açmaktadır. Ancak bu dünyada bize derdi veren Allah dermanıda vermiş ve insanın iyiyle kötü arasında olduğu gibi dertle derman arasında yaşadığını da buyurmuştur. Zira dert olmasa dermanın bir anlamı olmaz kötü olmasa iyiliğin bir anlamı kalmazdı.

AVCILAR MEDYUM

Avcılar medyum, avcılar medyumlar, avcılar büyü bozan medyum, avcılar büyü yapan medyum, avcılar medyum adresleri en çok aranan kelimelerdir. Ancak yakında olan medyum sizin için en iyi medyum olmayabilir. Medyumun önemi sizi isteklerinize en sorunsuz şekilde bir olumsuzlukla karşılaşmadan gerçekleştirmesidir. Bu yüzden medyum ararken yakında olan medyum yerine sizi isteklerinize kavuşturacak medyum bulmak daha önemlidir.