Astroloji eski zamanlar beri insanların yıldız ve gezegenlerin açısına, şekline ve belirli özelliklerine göre kişiye etkisini inceleyen bir ilim dalıdır. Astrolojinin tarihi tam bilinmemekle birlikte M.Ö. 4200 yıllarına dayanır. Bu tarihin esas alınmasının sebebi ise Mısır’da bulunan Yıldız Tablolarıdır. Akad kralı Sargon’la Ur kralı İbni-sin’ine ait Sümer devirlerden kalma iki astrolojik kitap bulunmuştur ama yetersiz olduğu için net bir kaynak olarak kabul görmemiştir. Akademik çevrelerin kurallarına göre kabul gören en eski astrolojik doküman ise Antik Babil kentinde bulunan Enuma Anu Enlil tabletidir. Bu tabletin ise M.Ö. 1700 yıllarına denk geldiği bilinmektedir.Kısaca astrolojiye en eski kullanılan bilim dallarından biridir diyebiliriz. Astroloji çok karmaşık bir bilim dalıdır bu yüzden yorumlayan insanların sanat ve bilim gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olması şarttır. Bunu kolaylaştırmak için astrolojide kendi içinde çeşitli dallara ayrılmıştır.

PSİKOLOJİK ASTROLOJİ

İnsanların hayattaki konumlarını, pozitif ve negatif enerjilerini anlamalarına yardımcı olan astroloji dalıdır. Bu dalda astrolojinin yanına psikoloji biliminden de iyi derecede anlamak gerekir.

İŞ ASTROLOJİSİ

İnsanların iş hayatında, politik ve tarihi konularda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bildiren astroloji dalıdır. İş yerindeki konumunuzun ne zaman parlayacağını hangi sıkıntılarla karşılaşacağınızı hangi adımları nerede atmanız gerektiğini anlamınıza yardımcı olur.

EZOTERİK ASTROLOJi

Astrolojik bilgileri kullanarak insanların benliklerini, ruhlarını, soy ağacını, kültürlerini araştırmasına yardımcı olan astroloji dalıdır. Daha çok geçmişi anlamanıza yardımcı olan bu dalda atalarınızdan yola çıkarak kendimizi anlamamıza yardımcı olur.

TAHMİN ASTROLOJİSİ

Astrolojik bilgilerden yardım alarak insanlara geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek hakkında bilgiler vermeye yardımcı olan astroloji dalıdır. Neyi ne zaman ve nasıl yapmanızın daha uygun olduğunu anlamınıza yardımcı olur.

SİNASTRİ ( HARİTA KARŞILAŞTIRMA )

İnsan ilişkilerinde hangi insana nasıl davranmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olan astroloji dalıdır. İletişim kuracağınız kişinin astrolojik tahminlerine göre nasıl bir yapıda olduğunu ve nasıl davranmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

TIBBİ ASTROLOJİ

Astrolojik bilgilerden yola çıkarak sağlık durumunuzu anlamanızı sağlayan astroloji dalıdır. Özellikle gelecek içinde hangi hastalıklara karşı tedbir almanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

ANI ASTROLOJİSİ

Kısmen hatırladığınız olayların zamanının belirlenmesine yardımcı olan astroloji dalıdır. Örneğin doğum ile ilgili anılarınızı ve buna benzer kısmen hatırladığınız olayların zamanının belirlenmesine olanak sağlar.

DÖNGÜ ASTROLOJİSİ

Çeşitli astrolojik bilgilerden faydalanılarak Nüfus dengesi, hava tahmini, güneş patlaması gibi olayların zamanının belirlenmesini sağlayan astroloji dalıdır.