Al karısı Anadolu'da ve Osmanlı Devleti zamanında oldukça sık görülen ve hamilelik dönemindeki kadınlara musallat olan cinni bir varlıktır. Ancak bazı alimler Al karısının tek bir cinni değil kabilelerinden dışlanan dişi cinnilerinin genel bir isminin olduğunu iddia etmektedir. Al karısıyla ilgili bir çok yaşanmış olaya ulaşmak mümkündür ve bu olaylar eski zamanlardan beri çok farklı ve uzak yerlerde geçse de hepsinin aynı olması dikkat çekicidir. Bazı insanlar bu tür olaylara inanmak istemez. Ancak o zamanlar bu kadar teknoloji olmamasına ve olayların birbirinden çok uzakta olmasına rağmen anlatılanlar neredeyse birebir aynıdır. Bu olayların bir çoğu Osmanlı Devleti zamanında yaşanmış ve bazılarını hala arşivlerde bulmak mümkündür.

AL KARISINDAN NASIL KORUNULUR

Al karısından korunmak için her yörenin kendine göre bulduğu bir yöntem vardır. Osmanlı Sarayında Sultanların hamile olan eşlerini Al karısından korumak için Sultan'ın odasına alimler tarafından yazılan muskalar konmaktaydı. Yine Osmanlı Devleti zamanında halk aynı şekilde muska yaptırarak hamile olan kadınların evlerine bu muskalardan yerleştirmişlerdir. Anadolu ise bazı yöreler de lohusa olan kadının yanına su, süpürge ve Kuran-ı Kerim koyulmaktadır. Bazı yöreler de lohusanın baş ucuna soğan, demir bir sopa ve Kuran-ı Kerim koyulmaktadır. Genel olarak bu yöntemler bazı durumlarda koruyucu olsa da yine de bu dönemde kadınları yalnız bırakmamak gerekmektedir. Özellikle ıssız ve köylük bölgeler de yaşayan yeni doğum yapmış veya hamile kadınların yalnız bırakılmaması gerekmektedir. Eşi yanında olmadığı zaman muhakkak bir akraba, eş veya dosttan birisi refakat etmelidir.

AL KARISI NASIL BİR VARLIKTIR

Al Karısı veya Anadolu'da halk arasında Çarşamba Karısı veya Al bastı ismiyle bilinen bu varlık çeşitli suretlerde lohusa kadınlara görünmektedir. Bazı yönlerden karabasana benzetilse de onun kadar kolay vazgeçen bir varlık değildir. Al karısını gören insanlar onun bazen bir akraba suretinde bazen çirkin bir kadın suretinde bazen ise kedi, köpek, akrep gibi çeşitli hayvan suretinde gördüğünü beyan etmektedir. Bu varlık lohusa kadının yanına geldiği zaman üstüne bir ağırlık çöker ve gözünü kapatmaya çalışsa bile bunu başaramaz. Bu durum ertesi günlerde devam ettiği sürece kadın psikolojik olarak bunalıma girer ve çocukta çeşitli rahatsızlıklar geçirebilir.